โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

"ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ที่อำเภอรือเสาะ


 "ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย  แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ที่อำเภอรือเสาะ "


ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เด็กหญิงซูลฟาน แวนิ 85/1 ม.8 ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส"

       วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

       ตามโครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส แก่เด็กหญิงซูลฟาน แวนิ บ้านเลขที่ 85/1บ้านไอร์ยาดา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส สนับสนุนงบประมาณ 50,000 บาท      เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ส่วนค่าแรงงานได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ จากส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาอำเภอรือเสาะ และได้รับสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องครัว จากผู้มีจิตศรัทธา       ในพื้นที่ จำนวน 31 รายการ ครอบครัวของเด็กหญิงซูลฟาน แวนิ มีสมาชิก 6 คน ประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูก 4 คน ซึ่งมีฐานะยากจน เมื่อได้บ้านหลังนี้แล้ว สามารถเป็นที่อยู่อาศัยได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานความพอเพียง ได้ตั้งใจประพฤติตนเป็นคนดี ไม่สร้างปัญหาให้กับชุมชน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
    การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวถวายความจงรักภักดีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ว่าจักทำแต่ความดีละเว้นความชั่วทั้งหลายทั้งปวง จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 

    ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความมีน้ำใจ เมตตา กรุณาต่อกันจักบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และเสริมสร้างความสามัคคีในชาติ ประพฤติปฏิบัติตนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสนองพระราชปณิธานอันประเสริฐสุด และส่งเสริมความเจริญสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนสืบไปโดยสุดกำลัง

    เพื่อสังคมอยู่เย็น เป็นสุข โดยมีนางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส กล่าวรายงาน และนายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอรือเสาะให้การต้อนรับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น