โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

" ททบ.5 ลงนามความร่วมมือกับองค์กรเครือข่าย ในโครงการ "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" พร้อมส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตร"

 

" ททบ.5 ลงนามความร่วมมือกับองค์กรเครือข่าย ในโครงการ "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" พร้อมส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตร"

 " บิ๊กบี้-จุรินทร์-เฉลิมชัย” ลงนามความร่วมมือ   "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด-ททบ.ส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตร หวังช่วยเกษตรกร หาตลาด "

  


  

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ร่วมเป็น สักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 3 ฝ่าย ในการเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตร ภายใต้แนวคิด "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" ที่มี นายจุรินทร์ ลักษณวิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี/รมว.พาณิชย์ เป็นประธาน ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเพื่อร่วมผลักดันและส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตร ผนึกกำลังกับองค์กรภาคี ภายใต้โครการ "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประเทศและมุ่งไปสู่ตลาดระดับโลก ผ่านกระบวนการส่งเสริมงานด้านการเกษตรแบบครบวงจร   โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์และ พลโท รังษี กิติญาณทรัพย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ในการร่วมกันส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรแบบครบวงจรไปสู่เกษตรกร ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตร ผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าการเกษตร และผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป
และ  ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์  ร่วมเป็นสักขีพยาน

    พร้อม หอการค้าไทย- จีน,สมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย -จีน , สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย , สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย- จีน , สมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย- จีน , สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และ บริษัท อีโค่ เลเท็กซ์ จำกัด

และคุณศิริพร จงศิริ   ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน มาร่วมงานททบ.5 ลงนาม   ความร่วมมือกับองค์กรเครือข่าย ในโครงการ "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" พร้อมส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตร "

 


 โครงการ "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" เป็นการส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตร โดยความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคี ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไปรษณีย์ไทย และ ททบ. 5 เพื่อเป็นการส่งเสริมภาคการเกษตรของไทย ที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจของประเทศ

 

ไทยมีความพร้อมทางด้านผลผลิตทางการเกษตร แต่ประสบปัญหาปัจจัยในด้านการตลาด  เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรจากทั่วประเทศ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการเกษตรแบบพื้นฐาน

 

ยังรวมไปถึงการส่งเสริม ความรู้ด้านนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การสร้างเทคโนโลยีใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยการแปรรูป สร้างโอกาสในการจัดจำหน่ายสินค้าให้เพิ่มมากขึ้น  และ เพิ่มช่องทางในการส่งออกผลิตภัณฑ์ทั้งภายในประเทศและต่อยอดออกไปสู่ตลาดต่างประเทศ

ซึ่ง กองทัพบก จะใช้พื้นที่ที่อยู่ในความดูแล ดำเนินการเพาะพันธุ์ต้นกล้าและสร้างผลผลิตทางการเกษตร

 

โดย ททบ.5 สนับสนุนการผลิตรายการที่ให้ความรู้ทางการเกษตร จัดทำแพลตฟอร์มเพื่อดำเนินการทางการตลาด ดำเนินการหาตลาดในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยมีองค์กรภาคีร่วมกับดำเนินการจากผู้ผลิตไปถึงผู้บริโภค

  


  

ทั้งนี้ในวันที่ 17 พฤศจิกายนนี้ ททบ.5 จะร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตร ในเรื่องของการผลิตรายการโทรทัศน์กับ 2 องค์กร คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดันการเผยแพร่ความรู้ด้านเกษตรให้เกิดประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมด้านการเกษตรของไทยทั้งภายในและขยายการส่งออกไปสู้ตลาดโลกตามแนวทาง เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด ททบ.5 และองค์ภาคีเครือข่ายดำเนินการ

 

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น