จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก วันศุกร์นี้ นำเสนอ.. " ศูนย์การเรียนรู้ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง กองพลทหารราบที่ ๙ ( ตอนพิเศษ ) "

(ชมคลิป)​  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  วันศุกร์นี้ นำเสนอ.. " ศูนย์การเรียนรู้ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง กองพลทหารราบที่ ๙ ( ตอนพิเศษ )  " 

  

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ....วันศุกร์นี้ ตามคำเรียกร้องผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือน.......

   รายการคืนคุณให้แผ่นดินจัดให้ตามคำเรียกร้อง .....ในการนำเสนอออกอากาศรายการวันศุกร์นี้


 " ศูนย์การเรียนรู้ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง กองพลทหารราบที่ ๙ ( ตอนพิเศษ )  "


วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง กองพลทหารราบที่ ๙ ณ บ้านทุ่งก้างย่าง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี..... ดังนี้

๑.เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน การสืบสาน  รักษา และต่อยอด ในเรื่องการอนุรักษ์ ดิน น้ำ และป่าไม้ 

๒.เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้  ฟอกอากาศ ลดโลกร้อน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

๓.สร้างองค์ความรู้ในรูปแบบ วนเกษตร ผสมผสานการปลูกพืชหลายชนิดโดยมีต้นไม้เป็นหลัก

 เรียนรู้การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔.เป็นแหล่งผลิตพันธุ์ไม้ป่า แจกจ่ายให้ประชาชนโดยทั่วไป

๕.เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกำลังพล และประชาชนโดยทั่วไปในเรื่องการเพาะพันธุ์กล้าไม้ป่า หลักการปลูกป่า การขุดคลองไส้ไก่ การเลี้ยงสัตว์ และบทสรุปถึงประโยชน์จากการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง

๖.เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม

๗.เพื่อใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่าพลาดติดตามชมศูนย์การเรียนรู้ป่า ๓ ประโยชน์ ๔ อย่างในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน  2563 เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการ CR: ศิริพร จงศิริ

ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น