โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563

" เบื้องหลัง..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก...ลงพื้นที่ประชุมและเตรียมความพร้อมในการบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน..เผยแพร่ภาพออกอากาศเพื่อผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนได้รับทราบตามแนวพระราชปณิธาน " สืบสาน รักษา และ ต่อยอด "

 

 " เบื้องหลัง..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก...ลงพื้นที่ประชุมและเตรียมความพร้อมในการบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน..เผยแพร่ภาพออกอากาศเพื่อผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนได้รับทราบตามแนวพระราชปณิธาน "  สืบสาน รักษา และ ต่อยอด  " ณ ศูนย์การเรียนรู้   และฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชปณิธานกรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ จังหวัดสระแก้ว

เพื่อแพร่ภาพออกอากาศรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก รายการแรกในการนำเสนอออกอากาศ

 ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชปณิธานกรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ จังหวัดสระแก้ว"

 


 

   ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และหัวหน้าช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดิน  มนตรี คำแหง ลงพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเพื่อร่วมประชุมและเตรียมความพร้อมในการบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน เพื่อให้ผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนได้รับทราบตามแนวพระราชปณิธาน " สืบสาน รักษา และ ต่อยอด ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชปณิธาน กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ จังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์โดยมุ่งไปที่ " การสืบสานศาสตร์พระราชา (ตามแนวพระราชดำริ และพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) การรักษาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ และ ต่อยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับภูมิสังคม "

 


  ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ได้รับเกียรติจากท่านพันเอก เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ต้อนรับทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดินเป็นอย่างดีและอบอุ่นอย่างมากในการต้อนรับ

ท่านเป็นประธานผู้ริเริ่มศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชปณิธานกรมทหารราบที่ ๑๒  ตระเวนพาทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดินไปชมสถานที่

 ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชปณิธานกรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ จังหวัดสระแก้วในพื้นที่ ๓๗ ไร่ พร้อมอธิบายข้อมูลอย่างละเอียด.. เพื่อเตรียมวางแผนในการบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน แพร่ภาพออกอากาศครั้งแรก...ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

 เพื่อผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนได้ติดตามชม

ศูนย์การเรียนรู้

และฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชปณิธานกรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ จังหวัดสระแก้ว

ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันศุกร์ เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 

 CR: ศิริพร จงศิริ

ผู้อำนวยการใหญ่ผลิต

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น