จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563

" ใบไม้สีทอง ...สิ่งมหัศจรรย์แห่งเดียวในโลก..ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชปณิธานกรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ จังหวัดสระแก้ว"

 

" ใบไม้สีทอง ...สิ่งมหัศจรรย์แห่งเดียวในโลก..ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชปณิธานกรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ จังหวัดสระแก้ว"

 

 


   พี่น้องประชาชนและนิสิตนักศึกษาจังหวัดสระแก้วและจังหวัดใกล้เคียงอยากมาสัมผัสเรียนรู้ด้วยตัวเอง....สิ่งมหัศจรรย์แห่งเดียวในโลก ไม้เถาขนาดใหญ่..ใบไม้สีทอง หรือ ย่านดาโอ๊ะ เป็นไม้เถาขนาดใหญ่ ใบอ่อนมีมีขนสีน้ำตาลแดง หรือขนสีทองแดงเหมือนกำมะหยี่ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ เป็นพืชถิ่นเดียวพบเฉพาะในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส และยะลา เป็นไม้ถิ่นเดียวของไทย พบครั้งแรกที่น้ำตกบาโจ จังหวัดนราธิวาส...

 


     ใบไม้สีทองเป็นไม้เลื้อย มีลำต้นเป็นเถาขนาดใหญ่ เติบโตโดยการเกาะเลื้อยพันขึ้นไปผลิใยคลุมเรือนยอดของต้นไม้ใหญ่ในป่า สูงถึง ๓๐ เมตร ใบรูปหัวใจ ปลายใบรูปหัวใจกลับ กว้าง ๑๐  ซม.ยาว ๑๘ ซม. ผิวใบมีขน ละเอียดคล้าย กำมะหยี่สีทองหรือสีเหลืองเคลือบสีเงินปกคลุม ใบมีสองชนิด คือกลุ่มใบสีเขียวทำหน้าที่สังเคราะห์แสงและกลุ่มใบสีทองซึ่งบริเวณปลายกิ่งขณะยังเป็นใบอ่อนมีสีม่วงแล้วค่อยๆเปลี่ยนเมื่อใบแก่ขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งใบแก่เต็มที่จะเป็นสีคล้ายสีทองแดงระยะสุดท้ายจะเปลี่ยนเป็นสีเงินแล้วจะทิ้งใบ ระยะที่จะเห็นใบเป็นสีทองชัดเจนในช่วงเดือน มิถุนายน -กรกฎาคม ของทุกปี ต้นที่ปรากฏใบสีทองต้องมีอายุมากกว่า ๕  ปี ดอกสีขาวเกิดเป็นช่ออยู่บริเวณปลายกิ่ง ลักษณะคล้าย ดอกเสี้ยว เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๒  ซม. ช่อหนึ่งๆ มี ตั้งแต่ ๑๐ ดอกขึ้นไปมีกลิ่นหอม ออกดอกประมาณเดือน ตุลาคม - กุมภาพันธ์ ผลเป็นฝักแบบคล้ายฝักดาบ ยาว ๒๓ ซม. กว้าง ๖ ซม. มีขนสีน้ำตาลแดงคล้ายกำมะหยี่ปกคลุม หนึ่งฝักมี ประมาณ ๔- ๖  เมล็ด

 ความแปลกของต้นใบไม้สีทองใน ๑ ต้น จะมีการเปลี่ยนของสีใบถึง ๓  สี

 สีนาค  ฤดูร้อน   สีทอง  ฤดูฝน   สีเงิน   ฤดูหนาว

ใน ๑  ต้นจะมีสีนาค ๑ ใบเท่านั้นทำให้ต้นไม้สีทองกลายเป็นใบไม้มงคลตามความเชื่อที่หลายคนอยากที่จะมีไว้ภายในบ้านเพื่อเป็นสิริมงคล

 


   พี่น้องประชาชน- นิสิตนักศึกษาจังหวัดสระแก้วและจังหวัดใกล้เคียงต้องการมาศึกษาเรียนรู้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น