โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(ชมคลิป) สตูล นพค.45 จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี หน่วยพร้อมรำลึก พระคุณต่อทหารกล้าที่สร้างคุณต่อแผ่นดิน

 

 (ชมคลิป) สตูล นพค.45  จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี  หน่วยพร้อมรำลึก พระคุณต่อทหารกล้าที่สร้างคุณต่อแผ่นดิน
            เมื่อวันที่  19 ตุลาคม 2563 เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 บ้านสะพานเคียน  ม.2  ต.ควนโดน  อ.ควนโดน  จ.สตูล พันเอก รัชพล อ่อนช่วย ผบ.นพค.45 สนภ.4 นทพ. ได้ ร่วมกับ ทหาร ในหน่วยจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอง 55 ปี โดยในช่วงเช้ามีพิธีศาสนา ทั้งพุทธ และอิสลาม  ส่วนช่วงบ่าย จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรี ภายใน หน่วย โดยประกอบไปด้วยการแข่งขันกีฬาภายใน โดยใช้สนามภายในหน่วย และ ในช่วงค่ำของวันที่ 20 ต.ค. 63 จะมีกิจกรรมงานเลี้ยง ร่วมกัน เพื่อให้ ภายในหน่วยได้มีความสัมพันธไมตรีมากขึ้น         พันเอก รัชพล อ่อนช่วย ผบ.นพค.45 กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมนั้น เพื่อต้องการที่จะให้ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ได้รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว มีความรักความผูกพันธ์ ต่อองค์กร  และเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกัน จึงได้มีการจัดกิจกรรม  ร่วมกัน หลังจากนี้ทาง นพค. 45 จะมีกิจกรรม อีกหลายอย่างที่ทางหน่วยได้ทำแผนไว้แล้ว             ประวัติและความเป็นมาของหน่วยฯ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 เริ่มก่อตั้ง เมื่อ 20 ตุลาคม 2508 เป็นหน่วยลำดับที่12 ของกรป.กลาง  ตั้งฐานพัฒนาการอยู่ที่  บ้านปาแดปาลัส ต.ปากู  กิ่ง อ.ทุ่งยางแดง  จ.ปัตตานีและได้รับการปรับนามหน่วยเรื่อยมา

พ.ศ.2520 แปรสภาพ และเปลี่ยนนามหน่วยเป็น นพค.51

พ.ศ.2524 ได้แยกการบังคับบัญชาจาก  นพค.51 เปลี่ยนนามหน่วยเป็นนพค.52 ปน. 1 เม.ย.2534 เปลี่ยนนามหน่วยเป็น  นพค.45 สต.  29 ส.ค.2534 ได้ย้ายที่ตั้งหน่วยจากจังหวัดปัตตานี เข้าสู่จังหวัดสตูล โดยตั้งฐานพัฒนาการอยู่ที่ บ้านสะพานเคียน  ม.2  ตำบลควนโดน  อำเภอควนโดน  จังหวัดสตูล ซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งของ นพค.54 สต. ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติงานตามโครงการอีสานเขียว ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งปัจจุบันคือ  นพค.56 จ.อุบลราชธานี  โดย นพค.45 สต. ได้เปลี่ยนนามหน่วยครั้งสุดท้ายเป็น  นพค.45  สนภ.4 นทพ. จนกระทั่งปัจจุบัน

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น