โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563

สพป เขต 3 ยะลา มอบรถบริการนักเรียนโรงเรียนบ้านเยาะ

 

สพป เขต 3 ยะลา มอบรถบริการนักเรียนโรงเรียนบ้านเยาะ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2356 ที่โรงเรียนบ้านเยาะ  ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา นายเชาวลิต เพ็ชรหวล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มได้มอบให้นายรอสะ  มาเล๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเยาะ ซึ่งเป็นโรงเรียนประชารัฐ พักนอน เป็นผู้รับมอบ เพื่อให้บริการนักเรียนที่มีความยากลำบากในการเดินทางในพื้นที่ กรณีที่ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการดูแลนักเรียนและการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ตลอดจนเพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้ประโยชน์ทางราชการในการอำนวยความสะดวกในการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอีกด้วยประกอบกับพื้นที่โรงเรียนบ้านเยาะ ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต ซึ่งอยู่ในพื้นที่กันดาร เสี่ยงภัย ทำให้การเดินทางมีระยะทางไกลจากเขตพื้นที่บริการของสำนักงานฯทำให้มีความจำเป็นต้องมีรถราชการประจำโรงเรียนที่จะช่วยเหลือนักเรียนและและผู้ปกครองในนักเรียนต่อไป

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น