จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563

โกจู๋ : วิฑูรย์ อิสระพิทักษ์กุล นำทีมนครธรรมาภิบาล ขยับเคลื่อนตัวผลักดันไร้ "นักการเมืองน้ำเสียพ้นการยึดเมืองคอน กลุ่มนักแสวงหาผลประโยชน์"

 

โกจู๋ : วิฑูรย์  อิสระพิทักษ์กุล นำทีมนครธรรมาภิบาล ขยับเคลื่อนตัวผลักดันไร้ "นักการเมืองน้ำเสียพ้นการยึดเมืองคอน กลุ่มนักแสวงหาผลประโยชน์"

 


   


   @ขยับเคลื่อนการเมืองยก 2 ส่งกำลังปักษ์ธง เพื่อชุมชนรุกขึ้นมีส่วนร่วมจัดการตนเอง

1.วางกำลังยึดฐานชุมชน ผู้สมัคร สท.มีกำลังหลัก เพื่อขยายกำลังรองต่อไป

2.ทีมธรรมาภิบาลเตรียมยกระดับแกนนำ เพื่อเป็นกองกำลังยึดพื้นที่ชุมชน

    "ชุมชนขับเคลื่อนนโยบายบริหารเมืองเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสร้างเมืองแห่งอนาคต"

 

นายขุน เขาหลวง  นักขับเคลื่อนทางสังคมประเทศไทย

19/09/63

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น