จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2563

" ตากแดด ตากฝน...ตะลุยลงพื้นที่ตามแนวชายแดนของแผ่นดินไทย..เพื่อผู้ชมทางบ้านทุกครัวติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก "

 

" ตากแดด  ตากฝน...ตะลุยลงพื้นที่ตามแนวชายแดนของแผ่นดินไทย..เพื่อผู้ชมทางบ้านทุกครัวติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก "

 


   ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก..

คุณมนตรี คำแหง หัวหน้าช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดิน...พร้อม 2 พิธีกรดำเนินรายการ

คุณสุรีย์พร ดวงทอง( นก ), คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง ( ว่าน )และหัวหน้าประสานงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน คุณนฤมล ยิ้มสง่า ( มิ้น )

 


 

  ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกคนทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ เพื่อผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินเพื่อความถูกต้อง เที่ยงตรง และ แม่นยำ ..ที่สำคัญที่สุดของทีมงานทุกคน..ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดินผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ประมุขของชาติไทย การเทิดทูนพระมหากษัตริย์มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะ 
นอกจากจะเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณของแผ่นดินแล้ว อีกทั้งยังสะท้อนถึง ความสามัคคีของคนไทยที่กระทำสิ่งต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในแต่ละด้านด้วย และรายการคืนคุณให้แผ่นดินผลิตรายการเพื่อพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือน

 

   รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก..มีโลโก้รายการคืนคุณให้แผ่นดิน รูปหัวใจ..ภายในโลโก้รูปหัวใจ จะมีตัวหนังสือเขียนว่า

      "  คืนคุณให้แผ่นดิน "

 

     ..รายการคืนคุณให้แผ่นดินขอมอบรายการคืนคุณให้แผ่นดินให้กับผืนแผ่นดินไทยและขอ

มอบรายการคืนคุณให้แผ่นดินให้พี่น้องประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 

 


 "  รายการ คืน คุณ ให้ แผ่นดิน...ชื่อรายการคืนคุณให้แผ่นดินต้องมีคำว่า

  " ให้ " และ โลโก้ รายการคืนคุณให้แผ่นดิน  " รูปหัวใจ "

 


  อย่าพลาดติดตามชมข่าวสารและข้อมูลที่ถูกต้อง เที่ยงตรง และแม่นยำทุกวันศุกร์ เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 

CR: ศิริพร จงศิริ

ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น