โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563

สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาสได้รับการสนับสนุนงบจาก ศอ.บต. เตรียมจัด ๕๐ ปี พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส วาระ"เทศกาลชักพระออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ (ชมคลิป)

 

     สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาสได้รับการสนับสนุนงบจาก ศอ.บต.  เตรียมจัด  ๕๐ ปี พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส วาระ"เทศกาลชักพระออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ (ชมคลิป)     ประพันธ์  ฤทธิวงศ์   บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้

 

   ตามที่ สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส โดย นายวิจิตร  สกุลแก้ว  ประธานสมพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ  ได้เข้าเยี่ยมขอบคุณในนามตัวแทนชาวไทยพุทธ ที่ได้งบประมาณซ่อมแซมบ้าน(งบ 50,000บาท)จำนวน 51หลังคาเรือน และได้ยื่นหนังสือต่อ พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร  เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
      เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศอ.บต. เพื่อจัดทำโครงการสืบสานพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ  ที่ห้องรับรอง ชั้น 3 ศอ.บต. จ.ยะลา   เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ที่ผ่าน
            นายวิจิตร  สกุลแก้ว  ประธานสมพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส  ได้เปิดเผยว่า  ด้วยสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาสโดยความเห็นชอบของคณะสงฆ์  องค์กรพุทธ ทั้งภาครัฐและเอกชน  จัดทำโครงการ 50 ปีพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และโครงการเด็กพุทธยุคใหม่ใส่ใจพุทธศาสนา


       เพื่อขอสนัสนุนงบประมาณจาก ศอ.บต.ดังกล่าว เพื่อการสืบสานพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ให้ดำรงคงอยู่ต่อไป

              ล่าสุดทาง สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส ว่าได้รับแจ้ง  จากศูนย์อำนวยการบริหารงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  โดยทาง   ศอ.บต.ได้สนับสนุนงบประมาณ  เพื่อเตรียม การ        โครงการ ๕๐ ปี พุทธมณฑลจังหวัดนราธฺิวาส วาระ"เทศกาลชักพระออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓"
            ทั้งนี้ ทางสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาสได้ ประชุมเตรียมความพร้อมกันในการจัดโครงการ ๕๐ ปี พุทธมณฑลจังหวัดนราธฺิวาส วาระ"เทศกาลชักพระออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ ในวัน อาทิตย์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐  น.  ณ วัดพรหมนิวาส   จังหวัดนราธิวาส  ส่วนความคืบหน้าอย่างไร ทางเวปปลายด้ามขวาน @ชายแดนใต้ จะนำเสนอในโอกาสต่อไป

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น