จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563

พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42 /รอง ผอ.รมน.จังหวัด สงขลา .(ท) ประธานเปิดโครงการสร้างกลุ่มมวลชนจิตอาสา สามัคคี ปรองดอง

  พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42 /รอง ผอ.รมน.จังหวัด สงขลา .(ท) ประธานเปิดโครงการสร้างกลุ่มมวลชนจิตอาสา สามัคคี ปรองดอง

     เมื่อ 15 ก.ย.63 เวลา  09.00 น.   พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42 /รอง ผอ.รมน.จังหวัด สงขลา .(ท) ประธานเปิดโครงการสร้างกลุ่มมวลชนจิตอาสา สามัคคี ปรองดอง (บำเพ็ญสาธารณ ประโยชน์) ร่วมกับสโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน, กศน, จนท.เทศบาลนครหาดใหญ่, ทสปช.อ.หาดใหญ่ และกำลังพลจาก กอ.รมน.จังหวัด ส.ข., มทบ.42 และ ร.5 พัน.1         โดยการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์, ทาสีกระถางต้นไม้, ซุ้มประตูวัด, ทำควาใสะอาดโบสถ์, ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจทำความดีของชุมชน 


       ตามลักษณะภูมิสังคมและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ ซึ่งมีศาสนสถานเป็นสถานที่ในการปฎิบัติศาสนกิจของคนไทยนับถือศาสนาพุทธสอดคล้องกับ แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติโดยมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณ ประโยชน์ จำนวน 150 คน ณ วัดหงษ์ประดิษฐาราม (วัดคอหงษ์) ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น