จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563

" กองทัพภาคที่ ๑ ห่วงใยทุกข์สุขพระภิกษุสงฆ์อาพาธและมาตราการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด - 19 ณ โรงพยาบาลสงฆ์ "

 

" กองทัพภาคที่ ๑ ห่วงใยทุกข์สุขพระภิกษุสงฆ์อาพาธและมาตราการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด - 19 ณ โรงพยาบาลสงฆ์ "

 


    กองทัพภาคที่ ๑ ร่วมกับรายการคืนคุณให้แผ่นดินสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก



 คุณศิริพร จงศิริ   ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน และ มูลนิธิมวลชนทัพภาค ๑ จัดหาหน้ากากอนามัยถวายพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๒,๐๐๐  ชิ้น และเครื่องอุปโภคบริโภคได้แก่ ข้าวหอมมะลิ จำนวน ๕๐๐ กิโลกรัม น้ำปลา ๒๔๐ ขวด ,น้ำมันพืช ๑๒๐ ขวด และ นมจืด ๑,๔๔๐ กล่อง 



      สำหรับถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นการสนับสนุนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 และช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธ ณ โรงพยาบาลสงฆ์

 




    พลโท ธรรมนูญ วิถี   แม่ทัพภาคที่ ๑  ประธานพิธี ถวายหน้ากากอนามัยพระภิกษุสงฆ์ และเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่

พันเอก นายแพทย์ มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรโรงพยาบาลสงฆ์  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของโรงพยาบาลสงฆ์

 




CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น