จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2563

วันสถาปนา กองทัพน้อยที่ 4 ครบรอบปีที่ 6 พร้อมมอบเครื่องแบบชุดปฏิบัติงานเพื่อเป็นสวัสดิการแก่กำลังพลในสังกัด "

 

วันสถาปนา กองทัพน้อยที่ 4 ครบรอบปีที่ 6 พร้อมมอบเครื่องแบบชุดปฏิบัติงานเพื่อเป็นสวัสดิการแก่กำลังพลในสังกัด "

 


    เมื่อ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 10.09 น. ที่กองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 4 อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา พล.ท. สิทธิพร มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4 เป็นประธานในพิธีงานวันสถาปนากองทัพน้อยที่ 4 ครบรอบปีที่ 6 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ รำลึกถึงความสำคัญของการก่อตั้งหน่วย โดยมีผู้บังคับบัญชา นายทหารสัญญาบัตร พร้อมด้วยนายทหารชั้นประทวน รวมถึง กำลังพล ในสังกัดกองทัพน้อยที่ 4 เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
      สำหรับกองทัพน้อยที่ 4 เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่ 4 มีที่ตั้งอยู่ที่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 โดยในปี 2563 นี้ กำหนดให้มีการจัดพิธีใน 31 สิงหาคม 2563 มีการประกอบพิธีสงฆ์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และในโอกาสนี้ มทน.4ได้จัดหาพร้อมมอบเครื่องแบบชุดปฏิบัติงานให้กับกำลังพลในสังกัด เพื่อเป็นสวัสดิการ รวมถึงขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน จากนั้นได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันต่อไป

 


CR: ศิริพร จงศิริ

ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น