จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ลงพื้นที่เพื่อขวัญและกำลังใจทหาร "ครองสิน วิทยกุล" พยาบาลบำนาญ ได้เยี่ยม กองร้อยทหารพราน กรม33 พื้นที่ บาเจาะ. บันนังสตา ยะลา. จำนวน4กองร้อย โดยการสนับสนุนงบ จากคุณวีระทัย ศิริประภารัตน์ บริษัท คาสสินา จำกัด


ลงพื้นที่เพื่อขวัญและกำลังใจทหาร "ครองสิน วิทยกุล" พยาบาลบำนาญ  ได้เยี่ยม กองร้อยทหารพราน กรม33 พื้นที่ บาเจาะ. บันนังสตา    ยะลา.  จำนวน4กองร้อย โดยการสนับสนุนงบ จากคุณวีระทัย ศิริประภารัตน์ บริษัท คาสสินา จำกัด 

   


  เมื่อ วันที่ 29 ก.ย.63  คุณครองสิน วิทยกุล พยาบาลบำนาญ  ได้เยี่ยม กองร้อยทหารพราน กรม33 พื้นที่ บาเจาะ. บันนังสตา    ยะลา.  จำนวน4กองร้อย 


     มอบพระนาคปรกใบมะขาม  และ ขนม   เพื่อขวัญและกำลังใจของทหาร   โดยการสนับสนุนงบ จากคุณวีระทัย ศิริประภารัตน์ บริษัท คาสสินา จำกัด  

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น