โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563

" ศาสนาทุกศาสนาสอนทุกคนเป็นคนดี "

" ศาสนาทุกศาสนาสอนทุกคนเป็นคนดี "

 

     "  ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน..เสร็จภาระกิจในการบันทึกเทปรายการเดินทางทำบุญไหว้พระประธานพระพุทธธรรมปาลิศรและโบสถ์อายุมากกว่า 100 ปี  กวาดลานพระอุโบสถ วัดบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

   ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน พร้อม 2 พิธีกรดำเนินรายการ สุรีย์พร ดวงทอง , ภูวฤทธิ์ พุ่มพวง และ ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก...

เสร็จภาระกิจในการบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ในแต่ละสัปดาห์...คว้าไม้กวาดทางมะพร้าวเดินทางไปจังหวัดลพบุรีเพื่อทำบุญและกราบมนัสการ พระครูสาธุกิจบริหาร เจ้าอาวาสวัดบางลี่ พร้อมกวาดลานพระอุโบสถทำความสะอาด ปัดกวาดลานวัด เก็บเศษขยะบริเวณรอบๆ วัด และบริเวณพระอุโบสถ เพื่อให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความสวยงาม

ณ วัดบางลี่  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี    ศาสนาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับใช้ประกอบในการดำรงชีวิตประจำวัน เพราะศาสนามีคุณค่ามากมายต่อมนุษย์ในด้านจิตใจซึ่งถือว่าสูงกว่าคุณค่าทางวัตถุ เป็นที่พึ่งทางใจทำให้มนุษย์ไม่อ้างว้างเวลาประสบปัญหาในชีวิต ผู้มีปัญหาย่อมสามารถนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาซึ่งตนนับถือและเลื่อมใสศรัทธานำพาชีวิตให้ไปสู่เป้าหมาย ที่ตนได้ตั้งไว้ ศาสนิกชนทุกศาสนาคงไม่ตกเป็นเครื่องมือของอำนาจใฝ่ต่ำ


 เพราะคำสอนทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี สอนให้มนุษย์ละเว้นจากความชั่วทั้งปวง เป็นเครื่องแยกมนุษย์ออกจากสัตว์ ศาสนาจึงเป็นเหมือนประทีปส่องโลกเราให้สว่างไสวด้วยความรู้แจ้ง และยังสอนให้มนุษย์รักสามัคคี มีความยุติธรรมต้องการปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้อง รักความเมตตากรุณา


 ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า ไม่อิจฉาริษยาพยาบาทต่อกัน เมื่อพิจารณาหลักธรรมของศาสนาต่างๆ จะเห็นว่ามีความสอดคล้องกันในการปลูกฝังความเป็นคนดี และศาสนิกชนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น