โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ..ถวายผ้าไตรจีวร ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร "

 

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ..ถวายผ้าไตรจีวร  ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร "

 

   ๒ พิธีกรรายการคืนคุณให้แผ่นดิน  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน เสร็จภาระกิจในการบันทึกเทปรายการเกี่ยวกับกองทัพภาคที่ ๑ พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑ โดยกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ พลตรี ทรงพล สาดเสาเงิน ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ร่วมกับวัด


เบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร จัดโครงการอุปสมบทหมู่ ๙๙ รูป เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓  ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

    ๒ พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน และ ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ถวายผ้าไตรจีวร ท่านเจ้าคุณโสภณสมาธิคุณ

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

" ถวายผ้าไตรจีวรอานิสงส์จึงบังเกิดเป็นผลบุญมหาศาล ดังนี้"

 

1.สามารถตัดบาปออกจากจิตใจ กำจัดกิเลสคือความโลภ ความตระหนี่ถี่เหนียว ให้บรรเทาเบาบาง

 

2.ยืน เดิน นั่ง เป็นสุขใจ เบิกบาน เกิดความภาคภูมิใจในบุญกุศลบังเกิดความอิ่มบุญ สุขใจ

 

3.พ้นจากความยากจน ความลำบาก ขัดสนใจทุกภพทุกชาติ มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยปัจจัย ๔

 

4.เกิดชาติใดภพใด จะเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม ผิวพรรณผุดผ่องแจ่มใส

 

 

จุดประสงค์ :

     การถวายผ้าไตรจีวร

 

เพื่อให้พระภิกษุหมดภาระในการแสวงหาผ้านุ่งห่ม ไม่ต้องกังวลใจ มีเวลาปฏิบัติธรรมอย่างเพียงพอ และเป็นการช่วยให้พระภิกษุมีผ้านุงห่ม ป้องกันเหลือบยุง บำบัดความหนาว ป้องกันความร้อน ป้องกันไม่ให้ป่วยไข้เพราะร้อนและหนาวเกินไป และในสมัยพุทธกาลพระภิกษุจะใช้รักษาสุขภาพอนามัย คือใช้ชายจีวรกรองน้ำดื่มเมื่อถึงคราวจำเป็น

ผ้าไตรจีวร หมายถึง ผ้า ๓ ผืน นับเข้าในบริขาร ๘ อย่างของพระภิกษุสงฆ์ ไตรครองประกอบด้วย ผ้า ๗ ชิ้น - จีวร คือ ผ้าห่มของพระภิกษุ สามเณร เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอุตราสงค์

- สบง หมายถึง ผ้านุ่ง ของพระภิกษุ สามเณร เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อันตรวาสก ในพระวินัย กำหนดการนุ่งไว้คือ ด้านบนนุ่งปิดสะดือ แต่ไม่ถึงกระโจมอก ด้านล่างปิดหัวเข่า ลงมาเพียงครึ่งแข้ง การนุ่งแบบนี้ เรียกว่า นุ่งเป็นปริมลฑล

- สังฆาฎิ คือ ผ้าซ้อนทับจีวรอีกชั้นหนึ่งป้องการความหนาว (ปัจจุบันใช้พาดบ่าเนื่องจากอากาศไม่หนาวจนเกินไป)

- อังสะ หมายถึง ผ้าขนาดประมาณ ๒ x๑ ศอก สำหรับภิกษุสามเณร ใช้คล้องเฉียงบ่า ปิดไหล่ ตามพระวินัยห้ามมิให้เปลือยกายแต่ใช้ผ้าอังสะนี้ปิดร่างกายท่อนบน

- ประคตเอว คือ เครื่องคาดเอว หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า รัดประคตนิยมใช้ด้ายถักเป็นแผ่นคล้ายเข็มขัด ยาวประมาณเมตรครึ่งถึง ๒ เมตร

- ผ้ารัดอก หมายถึงผ้าหนา กว้างประมาณ ๑๕ เซนติเมตร ยาวประมาณเมตรครึ่งถึง ๒ เมตร ใช้สำหรับรัดอกภิกษุสามเณร

- ผ้ากราบ หมายถึงผ้าที่พระสงฆ์ใช้รับของประเคนจากสตรีตามพระวินัยระบุว่า มิให้รับของประเคนมือต่อมือจากสตรี

 

   อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินออกอากาศวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พุทธศักราช 2563  เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 

CR: ศิริพร จงศิริ

ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น