โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563

(ชมคลิป) รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

 

 (ชมคลิป) รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เนื่องในโอกาสมหามงคล   วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  และ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

 

   เนื่องในโอกาสมหามงคล   วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

และ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

       เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ยังประโยชน์อันมหาศาลแก่พสกนิกร และประเทศชาติและพระราชปณิธาน ในการสืบสาน รักษาและ

 ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสทเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เป็นแบบอย่าง ขยายผลไปสู่ท้องถิ่นต่างๆ เพื่อความผาสุกมั่นคง ของปวงประชาทั่วทั้งแผ่นดิน อีกทั้งทรงปลูกฝังพสกนิกรชาวไทยให้มีจิตอาสา รู้จักเสียสละทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม พระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงมีต่อประเทศชาติ ประจักษ์ชัดในน้ำพระราชหฤทัย อันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา นำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุข แก่อาณาประชาราษฎร์ทุกหมู่เหล่า

 

กองทัพภาคที่ ๑  พลโท ธรรมนูญ วิถี  แม่ทัพภาคที่ ๑ โดย กองพลที่ ๑  รักษาพระองค์

พลตรี ทรงพล สาดเสาเงิน  ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ร่วมกับวัด เบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่ ๙๙ รูป เฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคลแด่ทั้ง ๒ พระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐระหว่างวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ถึง วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓


โครงการอุปสมบทหมู่๙๙ รูปเฉลิมพระเกียรติฯ

  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เป็นเวลา ๑๕ วันโดยมีรายละเอียดหน่วยร่วม อุปสมบทหมู่ ดังต่อไปนี้

     กองทัพน้อยที่ ๑ จำนวน ๑นาย

กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ จำนวน ๑๓  นาย กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ จำนวน ๑๘ รายกองพลทหารราบที่ ๙ จำนวน ๑๘ นาย กองพลทหารราบที่ ๑๑ จำนวน ๘ นาย กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ จำนวน ๑๒ นาย กองพลพัฒนาที่ ๑ จำนวน ๓  นาย กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ จำนวน ๒นาย มณฑลทหารบกที่ ๑๑ จนถึง มณฑลทหารบกที่ ๑๙ จำนวน หน่วยละ ๒ นาย

กรมทหารพรานที่ ๑๑ จนถึง กรมทหารพรานที่ ๑๔ จำนวน หน่วยละ ๑ นาย กองพันทหารสื่อสารที่ ๒๑ และกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ จำนวนหน่วยละ ๑นาย


วันศุกร์นี้..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกประมวลภาพโครงการอุปสมบทหมู่ ๙๙ รูป เฉลิมพระเกียรติ

 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในพิธีขริบผมปลงผมนาค   ณ อุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร


กองทัพภาคที่ ๑

โดยกองพลที่ ๑รักษาพระองค์

พลตรี ทรงพล สาดเสาเงิน ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์

ประธานในพิธี

และ พิธีอุปสมบทหมู่ ๙๙ รูป เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กองทัพภาคที่ ๑

พลโท ธรรมนูญ วิถี   แม่ทัพภาคที่ ๑   ประธานในพิธี   ณ อุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร


  พร้อมงานพิธีทำบุญฉลองพระนวกะ ทอดผ้าป่าสามัคคี และถวายภัตตาหารเพลแด่พระนวกะ ในโครงการอุปสมบทหมู่ ๙๙ รูป เฉลิมพระเกียรติ ฯ

โดยได้รับเกียรติจากท่านพลตรี ทรงพล สาดเสาเงิน

ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์

ประธานในพิธี   ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

บรรยากาศเพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมและสืบสานประเพณีอันดีงามของชาติไทย

 

 อย่าพลาดชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ - ๑๔.๐๐ น.

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณสุรีย์พร ดวงทอง   คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง   พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


CR: ศิริพร จงศิริ

ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น