จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563

" กองทัพบก ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชน " " ทหารพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชน ทุกสถานการณ์ ทุกสถานที่ ทุกเวลา " " ทหารพระราชา "

 

" กองทัพบก ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชน " " ทหารพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชน ทุกสถานการณ์ ทุกสถานที่ ทุกเวลา "        " ทหารพระราชา "

 

   อย่าพลาดชม......  แม้แต่เสี้ยววินาที..ชีวิตทหารตามแนวชายแดนของกองกำลังสุรสีห์

 

  "  นอนกลางดิน กินกลางทราย ท่ามกลางป่าลึก "

 

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 

    กองทัพภาคที่ ๑ พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑ โดย กองพลทหารราบที่ ๙และ กองกำลังสุรสีห์

พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์


ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและแจกจ่ายถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนภาคตะวันตกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019 ( โควิด 19 ) และเยี่ยมเยือนกำลังพลที่ปฎิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนภาคตะวันตก

หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ จังหวัดราชบุรี หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

    รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ได้ลงพื้นที่ตามแนวชายแดนภาคตะวันตกติดตามบันทึกเทปเพื่อนำเสนอการปฎิบัติหน้าที่ของกองทัพภาคที่ ๑

โดยกองพลทหารราบที่๙ และกองกำลังสุรสีห์ ได้มอบหมายปฎิบัติหน้าที่โดยหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ จังหวัดราชบุรี

พันเอก วินิจ สว่างเนตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ

พันเอก เพรียว เลี้ยงชีพชอบ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ


 เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนชาวไทย- เชื้อสายกระเหรี่ยงตามแนวชายแดนภาคตะวันตกและการปฎิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนรายการคืนคุณให้แผ่นดินได้ประมวลภาพการปฎิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อผู้ชมทางบ้านติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินทุกครัวเรือน

 

  " เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ประชาชน "

 

  อย่าพลาดชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2563

 เวลา 13.40 - 14.00 น.

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น