จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ขอขอบคุณ..ที่ได้รับเกียรติความไว้วางใจจากสำนักงานศาลปกครอง ในการนำเสนอข่าวเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองและคคีปกครอง (ชมคลิป) สาระ 1000 คดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง

 ขอขอบคุณ..ที่ได้รับเกียรติความไว้วางใจจากสำนักงานศาลปกครอง ในการนำเสนอข่าวเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองและคคีปกครอง  (คลิกชม)   สาระ 1000 คดีปกครอง  สำนักงานศาลปกครอง

(ชมคลิป) วีดีโอ "สาระ 1000 คดีปกครอง") 😊🙏   สาระ 1000 คดีปกครอง  สำนักงานศาลปกครอง 

(คลิปวีดีโอ "สาระ 1000 คดีปกครอง") 😊🙏   สาระ 1000 คดีปกครอง  สำนักงานศาลปกครอง

ด้วยภารกิจสื่อมวลชน..ต้องเป็นที่พึ่งหลักประกันของสังคม..และประชาชน  บางเรื่องราว..ต้องเป็นสื่อกลาง สร้างความเข้าใจ..ระหว่างประชาชนกับองค์กรของรัฐ  

              ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ เจ้าของเวปและบรรณาธิการ ปลายด้ามขวาน@ ชายแดนใต้

                           

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น