จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก " รักชาติ ยิ่งชีพ "

 

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก       " รักชาติ  ยิ่งชีพ "

 


" ความจงรักภักดีต่อชาตินั้น  คือ ความสำนึกตะหนักในคุณของแผ่นดิน  อันเป็นที่เกิดอาศัย

ซึ่งทำให้บุคคลเกิด  ความภูมิใจในชาติกำเนิด และมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาชาติไว้ ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป "

 


พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  เนื่องในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ ณ พระราชวังดุสิต

๓ ธันวาคม ๒๕๒๙

 


    ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน พร้อม มนตรี คำแหง หัวหน้าช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการถ่ายทำการปฎิบัติภารกิจของกองทัพภาคที่ ๔  โดยพลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔

ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔

ผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการกองทัพภาคที่ ๔เพื่อปกป้องอธิปไตยจังหวัดชายแดนภาคใต้และที่สำคัญเพื่ออยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด

ระหว่างเส้นทางเดินทางเพื่อไปถ่ายทำรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในช่วงที่รัฐบาลให้หยุดชดเชย 4 วัน

ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่และพี่น้องประชาชนจังหวัดใกล้เคียงได้มาท่องเที่ยวแลนด์มาร์คที่มีชื่อเมืองไทย.....ชมทะเล

หมอกอัยเยอร์เวงและสนามบินเบตงที่เปิดให้นักท่องเที่ยวในพื้นที่และนักท่องเที่ยวจังหวัดใกล้เคียงมาท่องเที่ยว..พร้อมชิมอาหารอร่อยที่ขึ้นชื่อ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

 

   รายการคืนคุณให้แผ่นดินได้นำธงชาติไทยมามอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง จังหวัดยะลามอบให้กับนายสะอารอนิง เซ็งมิง รองปลัด อบต. ตัวแทน

นายอาซัน  ลีลาตานา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง เพราะติดภารกิจในพื้นที่ตำบลกรงปินัง จังหวัดยะลา

   เนื่องจากธงชาติไทยผืนเก่า เสาธงขององค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง จังหวัดยะลา ธงชาติไทย

ผืนเก่าชำรุดตามสภาพลมฟ้าอากาศในพื้นที่ รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ขอ

มอบธงชาติไทยผืนใหม่เพื่อธงชาติไทย จะได้สะบัดพริ้วปลิวไสว บนยอดเสาธง

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง จังหวัดยะลา

 


ความหมายสามสีธงชาติไทยคือ

 

สีแดง  หมายถึงชาติและความสามัคคี ของคนในชาติ

 

สีขาว หมายถึง ศาสนา ซึ่งเป็นเครื่องอบรมสั่งสอนจิตใจให้บริสุทธิ์

 

สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขของประเทศ

 

    ชาติ ศาสน์ กษัตริย์  คือศูนย์รวมจิตใจคนไทยทั้งแผ่นดิน

 

    รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินทุกเทปออกอากาศ

เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ประชาชน

 

     อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินนำเสนอรายการเพื่อความถูกต้อง เที่ยงตรงและแม่นยำเพื่อผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนทุกวันศุกร์ เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

 

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น