จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563

พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ. 42 /รอง ผอ.รมนจังหวัด ส.ข. ประธานในการ ซ้อมแผนเผชิญเหตุ รักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่

  พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ. 42 /รอง ผอ.รมนจังหวัด ส.ข. ประธานในการ ซ้อมแผนเผชิญเหตุ รักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่     เมื่อวันที่  25 ส.ค.63, 1400  พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ. 42 /รอง ผอ.รมนจังหวัด ส.ข. ประธานในการ ซ้อมแผนเผชิญเหตุ รักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว ตาม นโยบาย พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 /ผอ.รมน.ภาค 4 

   เนื่องจากอำเภอหาดใหญ่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ 8 เมืองหลักที่สำคัญ เป็นพื้นที่ล่อแหลม  ที่อาจจะเป็นเป้าหมายสำคัญที่คุ้มค่าในการก่อเหตุ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา จึงจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุ รักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่ บริเวณตลาดนัดวันเสาร์ (ถนนคนเดินโชคสมาน) ถนนโชคสมาน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
     เพื่อระดมทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการ บูรณาการร่วมกันในการปฏิบัติของทุกภาคส่วนอย่างประสานสอดคล้อง ตามสถานการณ์ที่ได้สมมติให้เกิดเหตุระเบิด  และได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวประชาชน พบ จยย.ต้องสงสัยบริเวณตลาดนัดวันเสาร์ (ถนนคนเดินโชคสมาน) 
    และนำกระเป๋าบรรจุวัตถุระเบิดแสวงเครื่องไปวางไว้ในถังขยะ จากแรงระเบิดทำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บสาหัส และเกิดเพลิงไหม้อาคารในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างรุนแรง
     โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าระงับเหตุ ตลอดจนการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยมายังพื้นที่ปลอดภัยด้วยความชำนาญ   อย่างไรก็ตาม การซ้อมแผนเผชิญเหตุดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า     ที่ต้องการให้พื้นที่เมืองหาดใหญ่ปราศจากการก่อเหตุรุนแรงทุกรูปแบบ ท่ามกลางความสนใจของประชาชนที่มาร่วมชมการซ้อมแผนดังกล่าว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น