จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563

(ชมคลิป) ตัวแทน สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัย พร้อมด้วย บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ ติดตามผล “เราไม่ทิ้งกัน” เพื่อผู้ไร้โอกาสสร้าง ชุมชนเข้มแข็ง ในพื้นที่อำเภอรือเสาะ

(ชมคลิป) ตัวแทน สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัย พร้อมด้วย บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ ติดตามผล เราไม่ทิ้งกัน  เพื่อผู้ไร้โอกาสสร้าง ชุมชนเข้มแข็ง ในพื้นที่อำเภอรือเสาะ


 

  

ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้


       ตามที่ทางสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส ได้ขอเสนอผ่านสมาคมเพื่อความมั่นคงพระคงพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคภาคใต้โครงการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัย(งบไม่เกินหลังละ 50,000 บาท) จากงบ ศอ.บต.        เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 256  โดย ร.ต.กวีพล  ศรีหะมงคล อนุศาสนาจารย์กรมทหารราบที่  151 นายทหารกิจการพลเรือน คณะที่ทำงานฯที่ 3 และ ตัวแทนจากศอ.บต.  คณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัย(งบไม่เกินหลังละ 50,000 บาท)ลงพื้นที่ ตรวจสอบและพิจารณาการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัย(งบไม่เกินหลังละ 50,000 บาทของราษฎรไทยพุทธในอำเภอรือเสาะ


      

 โดยมีคณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธอำเภอรือเสาะและหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 46 ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
       ทั้งนี้ นายประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ และในนามบก.ศูนย์รวมข่าวสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดแดนภาคใต้ ได้ติดตามผลในการมีส่วนร่วมเพื่อที่จะนำเสนอข่าวความคืบหน้าในโอกาสต่อไป


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น