จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563

สตูล กอ.รมน.จังหวัดสตูลสนธิกำลังตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลน

 สตูล กอ.รมน.จังหวัดสตูลสนธิกำลังตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลน              วันนี้ 13 สิงหาคม 2563 กอ.รมน.จังหวัดสตูลได้ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน, ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จ.สตูล , ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 - 27 , จนท.ปทส.กก.6 ปป., สภ.ละงู, ฝ่ายปกครอง    อ.ละงู,สนง.ทสจ.สตูล และ ตชด.436


      สนธิกำลังตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลนตามแผน “เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน” ท้องที่ จ.สตูล ประจำปีงบประมาณ 63 บริเวณท้องที่บ้านท่าชะมวง หมู่ 1 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล ซึ้งเป็นพื้นที่จำแนกเขตการให้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 22 ส.ค.43, ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 17 ต.ค.43 และเป็นพื้นที่ป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2548 ผลการตรวจสอบพบ “เป็นพื้นที่ป่าชายเลนถูกปรับพื้นที่และเข้าทำประโยชน์ เป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 4 บ่อ และก่อสร้างเป็นโรงเรือนเพื่ออยุ่อาศัยและเก็บของ จำนวน 1 หลัง พื้นที่ป่าชายเลน เนื้อที่ จำนวน 20 ไร่ 1 งาน 84 ตารางวา ไม่พบตัวผู้กระทำผิดในที่เกิดเหตุ


 ในการนี้ คณะเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้ว การเข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยมิได้มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เป็นการบุกรุกเข้าครอบครองเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน อันเป็นพื้นที่ทางราชการสงวนอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน และเป็นพื้นที่ป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2548 จึงมีความเห็นว่า “ผู้ครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าว


 เป็นการเข้าครอบครองทำประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฏหมาย จึงได้ทำการตรวจยึดพื้นที่ ตรวจสอบ จำนวน 20 ไร่ 1 งาน 84 ตารางวา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ฐานความผิด “ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถ่อครองหรือครองครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย อันเป็นความผิดตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2485


 และแก้ไขเพิ่มเติม ความมาตรา 54, 55 และ มาตรา 72 ทวิ” โดยได้มอบเรื่องราวให้ นายจรงค์. คงระวะ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จ.สตูล รับไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.ละงู เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น