จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563

(ชมคลิป) รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เนื่องในโอกาสวันมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ปี พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

(ชมคลิป) รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก    เนื่องในโอกาสวันมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒  สิงหาคม ปี พุทธศักราช ๒๕๖๓

     รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก   ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ - ๑๔.๐๐ น.

 

เนื่องในโอกาสวันมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒  สิงหาคม ปี พุทธศักราช ๒๕๖๓พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๒๕  ณ บ้านถ้ำคิ้ว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

 

  " พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันก็จะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันก็จะสร้างป่า

 

เราต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งว่าทรัพยากรป่าไม้นั้นสำคัญต่อพวกเรามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ให้ความชุ่มฉ่ำต่อแผ่นดินและป่าไม้ ต้องมีสัตว์เพื่อช่วยในการขยายพันธุ์และสร้างความสมดุลของธรรมชาติ ส่วนสัตว์ป่านั้นก็ต้องมีแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัย จึงกล่าวได้ว่า มนุษย์ ป่าไม้ และสัตว์ป่า มีความสัมพันธ์กันอย่างละเอียดลึกซึ้งจนไม่สามารถจะขาดส่วนหนึ่งส่วนใดได้


  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร์ในพื้นที่ จำนวน ๒ ครั้ง


ครั้งที่๑  เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ปีพุทธศักราช ๒๕๔๐  ณ บ้านทิพุเย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

 

ครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่ ๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๕  ณ บ้านทุ่งเสือโทน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

     พระองค์ทรงห่วงใยป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เพราะเป็นมรดกโลก จึงทรงมีพระราชเสาวนีย์ ให้กองทัพภาคที่ ๑  โดยกองทัพภาคที่ ๑ พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑ได้มอบหมายให้กองพลทหารราบที่ ๙  กองกำลังสุรสีห์

พลตรี ฐกัด หลอดศิริผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙  ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์


 เป็นหน่วยดำเนินงานตามพระราชดำริ จัดกำลังพลปฎิบัติหน้าที่ชุดประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีการจัดกำลังพลจาก กองพันทหารราบที่ ๒  กรมทหารราบที่ ๑๙ ตั้งอยู่ในพื้นที่ บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี


   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพบ้านทิพุเย ประกอบด้วย ๖ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการธนาคารข้าว

๒.โครงการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

๓.โครงการทอผ้าไหมจกลายกระเหรี่ยง

๔.โครงการปักผ้า

๕.โครงการปักผ้าพื้นเมืองชาวเมี่ยน

๖.โครงการจักสานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่

  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก...วันศุกร์นี้ ประมวลภาพ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านทิพุเย  ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

และรายการคืนคุณให้แผ่นดินได้รับเกียรติสัมภาษณ์ท่าน

พลตรี ฐกัด หลอดศิริ

 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์

มาพูดคุยประวัติความเป็นมาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านทิพุเย และภารกิจในความรับผิดชอบของกองพลทหารราบที่ ๙ กองกำลังสุรสีห์ ในพื้นที่ภาพและบรรยากาศ


  อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ - ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณสุรีย์พร ดวงทอง

คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง

พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR: ศิริพร จงศิริ

ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น