โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาสประชุมคณะกรรมการฯ ติดตามผลความคืบหน้าโครงการซ่อมบ้าน(งบ50,000) เพื่อสร้างความชุมชนเข้มแข็ง (มีคลิป)

 

 ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาสประชุมคณะกรรมการฯ ติดตามผลความคืบหน้าโครงการซ่อมบ้าน(งบ50,000) เพื่อสร้างความชุมชนเข้มแข็ง (มีคลิป)


 ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้


   เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563  เวลา10.00น.ณที่ทำการสมาพันธ์พุทธจังหวัดนราธิวาส วัดพรหมนิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ได้ประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธ จังหวัดนราธิวาสประจำเดือน โดยมี นายวิจิตร  สกุลแก้ว  ประธานสมาพันธ์ ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน


    ซึ่งมีพระครูวิสิฐ พรหมคุณ  เจ้าอาวาสวัดพรหมนิวาส ที่ปรึกษาสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาสร่วมประชุม


     ในการประชุมเพื่อนำเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน ผลความคืบหน้าในการขับเคลื่อนของสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง


     ทั้งนี้ได้ติดตามผลความคืบหน้าโครงการซ่อมบ้าน(งบ 50,000) ซึ่งทางสมาพันธ์ไทยจังหวัดนราธิวาส ได้ขอเสนอผ่านสมาคมเพื่อความมั่นคง​พระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปทั้งหมด 39 หลัง และวาระอื่นๆเพื่อเป็นประเด็นในการพิจารณา

  เพื่อที่กำหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปผลในการดำเนินการของสมาพันธ์ไทยพุทธหวัดชายแดนใต้ ได้จัดทำเป็นข้อเสนอเพี่อที่จะแนะเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น