จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(มีคลิป) นราธิวาส จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอรือเสาะ ร่วมพิธีสมโภช-แห่เทียนพรรษา


 (มีคลิป) นราธิวาส จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอรือเสาะ ร่วมพิธีสมโภช-แห่เทียนพรรษา


ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ภาพข่าว

       เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 2 กรกฏาคม 2563  ที่วิหารวัดราษฏร์สโมสร อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ พ.ต.ศิริพล จังพานิช ฝอ.๕ ฉก.ทพ.๔๖, พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ข้าราชการตำรวจ ทหาร ฉก.ทพ. 46  ตำรวจ นักเรียน และพุทธศาสนิกชนในพิธีสมโภชเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้า พรรษา  เพื่อสืบสานประเพณีสำคัญของพุทธศาสนา

              และในวันนี้ (3 ก.ค. 2563) เวลา 08.30 น. มีพิธีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ณ วัดราษฏร์สโมสร โดยนำเทียนพรรษาไปถวายให้กับวัดต่างๆ ในพื้นที่ อำเภอรือเสาะ จำนวน 5 วัด คือ วัดราษฎร์สโมสร วัดไพโรจน์ ประชาราม วัดสวนธรรม วัดทรายทอง และวัดลาโล๊ะ

           สำหรับปีนี้        ซึ่งทางจังหวัดนราธิวาส   โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนในชาติให้ยึดมั่นและเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางศาสนาเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามทางพุทธศาสนา และเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้มีส่วนร่วม

 เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้จัดรถตกแต่งเทียนพรรษาพร้อมเครื่องบริวาร ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาและได้นำไปถวายวัดต่างๆในส่วนของอำเภอรือเสาะ

       โดยมี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส นำโดยนายมนูญ  บุญชูวงศ์  และนายณัทกร แก้วประชุม  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 3  ได้นำเทียนพรรษามาถวายวัดไพโรจน์ประชาราม  อำเภอรือเสาะ พร้อมร่วมกิจกรรมพิธีทางศาสนา


      ในโอกาสนี้ โดยมี  อสม.เทศบาลตำบลรือเสาะ  มีการตั้งจุดตรวจคัดกรองโรคบริเวณสถานที่จัดกิจกรรมฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-190 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น