โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

“วิจิตร สกุลแก้ว” ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาสประชุมคณะกรรมการฯ ติดตามผลการขับเคลี่อนของสมาพันธ์ฯ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง (ชมคลิป)


  “วิจิตร  สกุลแก้ว”  ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาสประชุมคณะกรรมการฯ ติดตามผลการขับเคลี่อนของสมาพันธ์ฯ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง (ชมคลิป)   ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้

     เมื่อวันที่ 19 ก.ค.2563เวลา13.00น.ณที่ทำการสมาพันธ์พุทธจังหวัดนราธิวาส วัดพรหมนิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ได้ประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธ จังหวัดนราธิวาสประจำเดือน โดยมี นายวิจิตร  สกุลแก้ว  ประธานสมาพันธ์ ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน

      ซึ่งมีพระครูวิสิฐ พรหมคุณ  เจ้าอาวาสวัดพรหมนิวาส ที่ปรึกษาสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาสร่วมประชุม

      ในการประชุมเพื่อนำเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน ผลความคืบหน้าในการขับเคลื่อนของสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

      เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปผลในการดำเนินการของสมาพันธ์ไทยพุทธหวัดชายแดนใต้ ได้จัดทำเป็นข้อเสนอเพี่อที่จะแนะเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น