โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หัวหน้าพูดคุยสันติสุขลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นที่ปัตตานี ยืนยันการพูดคุยต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง


หัวหน้าพูดคุยสันติสุขลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นที่ปัตตานี ยืนยันการพูดคุยต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

 วันที่ 25 ก.ค.63 เวลา 10.30 น ที่ห้องประชุมน้ำพราว 2 โรงแรมซีเอสปัตตานี ตานี  พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/เลขานุการร่วมคณะพูดคุย จชต.และคณะฯ ได้ร่วมประชุมกับคณะประสานงานระดับพื้นที่และรับฟังข้อเสนอแนะ จากตัวแทน 9 กลุ่ม

 ประกอบด้วยกลุ่มงานศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มงานการศึกษา กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานพัฒนาชุมชน และเศรษฐกิจฐานราก กลุ่มงานเด็ก เยาวชน และสตรี กลุ่มงานสื่อมวลชน การสื่อสาร และเทคโนโลยี กลุ่มงานยุติธรรม กลุ่มงานปกครองท้องที่และท้องถิ่น กลุ่มงานความมั่นคงและองค์กรภาครัฐ

 เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของแต่ละกลุ่ม เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยแต่ละกลุ่มที่เข้าร่วมประชุมต่างมีแนวความคิดที่ความหลากหลาย และเป็นประโยชน์ ต่อการแก้ปัญหาในพื้นที่ ซึ่งทางคณะพูดคุยสันติสุข จะได้นำข้อคิดเห็นต่างๆที่ได้รับนำไปวิเคราะห์กลั่นกรองให้ตกผลึก และรวบรวมให้เป็นแนวความคิดและความต้องการของภาคประชาชน เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูล สำหรับการพูดคุยที่จะมีขึ้นในครั้งต่อไป

 ภายหลังจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น จากภาคส่วนต่างๆ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า "แม้ว่าในช่วงของสถานการณ์ โควิต -19 จะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง แต่ยังคงมีการติดต่อประสานงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ผู้อำนวยความสะดวก ใช้วิธีติดต่อสื่อสารด้วยวิธีต่างๆ รวมถึงการติดต่อพูดคุยกับ กลุ่ม BRN

  ทั้งนี้เพื่อไม่ให้การพูดคุยต้องหยุดชะงัก ซึ่งในช่วงของสถานการณ์โควิต - 19 ที่ผ่านมา คณะพูดคุยเพื่อสันติสุข ยังได้รับสัญญาณจาก BRN ในเชิงบวก ในเรื่อง การยุติความรุนแรง ซึ่งได้มีการนำเสนอก่อนที่จะเกิด สถานการณ์ โควิต-19  แล้ว ขณะเดียวกันทางเลขาธิการสหประชาชาติ มีแนวคิดว่าในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ประเทศที่มีเหตุการณ์ความรุนแรง

 ควรมีการแก้ไขปัญหา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิต-19 ก่อน ซึ่งรัฐบาลไทย ไม่ว่าจะเป็นในระดับนโยบายหรือ ในระดับของพื้นที่ รวมทั้งทุกภาคส่วนได้ทุ่มเท ทรัพยากร  และบุคลากร เข้าทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน  ดังที่ทุกท่านได้รับทราบแล้วว่าการแก้ไขปัญหาของทางรัฐบาล และทุกภาคส่วน 

ได้รับการชื่นชมจากนานาชาติ ที่ร่วมกันในแก้ปัญหาจนสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ในขณะเดียวกัน ในช่วงที่ผ่านมา ในภาพรวมของเหตุการณ์ในพื้นที่ลดลงมาก ซึ่งทางรัฐบาลก็กำลังประเมินว่าสถานการณ์ที่ลดลงนั้น แท้จริงเกิดจากอะไร อาจจะเกิดจากสถานการณ์โควิต หรือการประกาศของ BRN หรือประชาชนในพื้นที่ ที่จะต้อง ให้ความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาโควิต ของตัวเองก่อน

อย่างไรก็ตาม ถ้าหากว่าปัญหาสถานการณ์โควิตที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ยังยืดเยื้อออกไปอีก ก็ต้องมีวิธีการอื่น นอกจากการพูดคุยบนโต๊ะ ซึ่งยืนยันได้ว่า พูดคุยสันติสุข จะไม่หยุดชะงัก เพราะเป็นนโยบายระดับชาติ ซึ่งรัฐบาลได้บรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ฉะนั้นความต่อเนื่องจึงต้องมีอย่างแน่นอน" พลเอก วัลลภ หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุข กล่าวยืนยัน ในตอนท้าย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น