โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

" พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย" รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมงานพิธีและบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน อุปสมบทโครงการอุปสมบทหมู่ 99 รูป

" พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย"  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  ร่วมงานพิธีและบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน อุปสมบทโครงการอุปสมบทหมู่ 99 รูป


    รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  ร่วมงานพิธีและบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน อุปสมบทโครงการอุปสมบทหมู่ 99 รูป เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ กองทัพภาคที่ ๑ โดยกองพลที่๑ รักษาพระองค์ ระหว่างวันที่ ๒๐ กรกฎาคม - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓  ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม


พลโท ธรรมนูญ วิถีแม่ทัพภาคที่ ๑   ประธานพิธีบวชบรรพชา ๙๙ รูป
จัดโครงการอุปสมบทหมู่ ๙๙ รูปโดยพลตรี ทรงพล สาดเสาเงิน ผู้บัญชาการกองพลที่๑ รักษาพระองค์
 โดยทำพิธีที่ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร
เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล


   วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่า "The Marble Temple" เพราะพระอุโบสถ พระระเบียง ประดับด้วยหินอ่อนที่ดีที่สุดจากประเทศอิตาลี ประกอบกับเป็นวัดที่มีความวิจิตรงดงามด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมไทยโบราณ จึงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสนใจเข้าชมจำนวนมากทุกวัน

   วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๑๐,๕๖๖ ตารางวา ๑๔ ตารางศอก ตั้งอยู่แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ระหว่างถนนสายใหญ่คือ ถนนพระรามที่ ๕ ถนนศรีอยุธยา ถนนราชดำเนินนอก และถนนพิษณุโลก

   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงสถาปนาขึ้นด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมไทยโบราณ และวางแบบแปลนแผนผังแยกสัดส่วนเป็นเขตพุทธาวาส สังฆาวาส และที่ธรณีสงฆ์สำหรับผู้อุปัฏฐากภิกษุสามเณรอยู่อาศัย ในเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส มีสนามหญ้าและปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่น กุฏิที่อยู่ของภิกษุสามเณร เป็นระเบียบ ปลอดโปร่ง ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่มีการวางแปลนแผนผังที่ดีที่สุดวัดหนึ่ง

พระพุทธศาสนา หรือ ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาที่มีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดา มีพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง และตรัสสอนไว้เป็นหลักคำสอนสำคัญ มีพระสงฆ์ สาวกผู้ตัดสินใจออกบวชเพื่อศึกษาปฏิบัติตนตามคำสั่งสอน ธรรม-วินัย ของพระบรมศาสดา เพื่อบรรลุสู่จุดหมายคือพระนิพพาน และสร้างสังฆะ เป็นชุมชนเพื่อสืบทอดคำสอนของพระบรมศาสดา
แม้วัตถุประสงส์ของการบวชที่แท้จริง ในพระพุทธศาสนา เพื่อมุ่งทำพระนิพพานให้แจ้ง สลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์ก็ตาม แต่พ่อแม่ ของนาค และผู้ไปร่วมงานด้วยความศรัทธา ย่อมได้อานิสงส์ตามกำลังความตั้งใจ

     สักครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชาย ถ้าได้บวช และฝึกฝนอบรมขัดเกลาตัวเองอย่างเต็มที่ ในความดูแลของพระอุปัชฌาย์ และอาจารย์ที่ท่านฝึกฝนอบรมตัวเองมาแล้ว ก็จะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ถ้าบวชได้ครบ 1 พรรษา
     ก่อนนาคจะเข้าสู่พิธีบรรพชา จะมีพิธีตัดปอยผม ขอขมา มอบผ้าไตร และบาตร เพื่อให้ได้ประโยชน์เต็มที่ ทั้งนาคที่จะบวช และพ่อแม่ ญาติมิตรที่ไปร่วมงาน

  อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.40- 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
  CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น