โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ เรียกร้องต้องเลิกตลาดสดหน้าวัดพระธาตุ นครศรีธรรมราช เสียหายมากกว่าได้

สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์  เรียกร้องต้องเลิกตลาดสดหน้าวัดพระธาตุ  นครศรีธรรมราช  เสียหายมากกว่าได้


สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์  เรียกร้องต้องเลิกตลาดสดหน้าวัดพระธาตุ

  สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์กล่าวว่า   ไม่ใช่เป็นพื้นที่สำหรับทำตลาดสดค้าขาย เมืองคอนเสียหายมากกว่าได้

1.ภูมิทัศน์อุจาด หน้าสถานที่เคารพ ขยะมีปัญหาทิ้งกลาดเกลือนในวัดแหล่งสะอาด
2.ขัดขวางคนต่างถิ่นพุทธสานิคชนที่มานมัสการพระบรมธาตุ ในวัดหยุดวันเสาร์ โดยไม่มีที่จอด ไม่สนับสนุนนครฯ เมืองพระ

รถทัวร์มาจอดเป็น 10 ๆ คันไม่ได้
3.เมืองคนถนนเราน้อย และถนนราชดำเนินเป็นเส้นหัวใจเมืองเป็นถนนหลักขัดขวางการจราจรเมืองคอนอย่างยิ่ง


4.ทำให้การค้าของที่ระลึกเมืองคอนต้องหยุดชะงักวันไปด้วยทั้งหน้าวัดพระธาตุและในวัดพระธาตุ
   "กลุ่มไหนต้นคิด ผลประโยชน์ค่าแผงเอาไปบำรุงใคร ที่ไหนกันล่ะ ได้ไม่คุ้มเสียหายเมืองคอน"
    ขอเรียกร้องให้ยกเลิก คืนผิวจราจรให้แขกบ้านแขกเมืองและคนเมืองคอนเถอะ

นายขุน เขาหลวง
นักขับเคลื่อนเมืองคอน
27/07/63

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น