โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

พล.ต.อาคม พงศ์พรหม รอง มทน.4/ที่ปรึกษา ศปพร./หน.คณะทำงานด้านเศรษฐกิจฯ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมจุดกระจายสินค้า (ตลาดรับซื้อผลไม้) ในพื้นที่ จ.ยะลา และปริมาณผลผลิตทุเรียนที่จะออกสู่ตลาดในฤดูกาลนี้ ปี 2563


 พล.ต.อาคม พงศ์พรหม รอง มทน.4/ที่ปรึกษา ศปพร./หน.คณะทำงานด้านเศรษฐกิจฯ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมจุดกระจายสินค้า (ตลาดรับซื้อผลไม้) ในพื้นที่ จ.ยะลา และปริมาณผลผลิตทุเรียนที่จะออกสู่ตลาดในฤดูกาลนี้ ปี 2563

เมื่อ 15 ก.ค. 63เวลา  17.00 - 19.30 น. พล.ต.อาคม พงศ์พรหม รอง มทน.4/ที่ปรึกษา ศปพร./หน.คณะทำงานด้านเศรษฐกิจฯ พร้อมคณะ ร่วมกับ ร.อ.บวรภัค ทรรทรานนท์ ผบ.ร้อย ร.15212 และ ร.ท.รฐกร เมืองแก้ว ผบ.ร้อย ร.15213 ตรวจเยี่ยมจุดกระจายสินค้า (ตลาดรับซื้อผลไม้) ในพื้นที่ จ.ยะลา และปริมาณผลผลิตทุเรียนที่จะออกสู่ตลาดในฤดูกาลนี้ ปี 2563 

ผลผลิตค่อนข้างน้อยเกณฑ์ราคาการรับซื้อสูง แตกต่างจากปี 2562 ผลผลิตค่อนข้างมาก เกณฑ์ราคารับซื้อต่ำ รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่ อ.บันนังสตา, อ.ธารโต, อ.เบตง และ เกษตรกรในพื้นทีใกล้เคียง การส่งออกไปยังตลาดกลาง พื้นที่ทางภาคอีสาน  และภาคกลาง รวมทั้งส่งออกประเทศจีน เป็นต้น ได้สอบถามพูดคุย กับผู้ประกอบการรายย่อยที่มารับซื้อ ตามจุดกระจายสินค้าที่กำหนด  ดังนี้      
 
     

-  กำหนดจุดกระจายสินค้า (ตลาดรับซื้อผลไม้)  จังหวัดยะลา 3 แห่ง ได้แก่
1. ตลาดกลางสินค้าเกษตร อบจ. ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา
2. ตลาดพงยือไร ต.บันนังสาเรง อ.เมืองยะลา
3. ตลาดผลดีพานิชย์ (แยกมลายูบางกอก) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา

      ทั้งนี้ ในปี 2563 นี้ ปัญหาเรื่องผลผลิตทุเรียนน้อย แต่รับซื้อในราคาที่สูง และพบว่ามีผู้มารับซื้อเพิ่มมากขึ้น ปัญหาการขายทุเรียนอ่อนยังคงมีอยู่บ้าง ส่วนความปลอดภัยมี จนท.ตร.และ ทหาร ดูแลและอำนวยความสะดวก/รักษาความปลอดภัยเส้นทางตามจุดต่างๆ  เป็นที่น่าพอใจ....///

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น