โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

สตูล ศรชล.ภาค 3 โดย ศรชล.จังหวัดสตูล จัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและชายฝั่ง ให้กับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล (มีคลิป)


สตูล ศรชล.ภาค 3 โดย ศรชล.จังหวัดสตูล จัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและชายฝั่ง ให้กับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล (มีคลิป)

         เมื่อวันที่ 13 ก.ค.63 ที่โรงแรมรอยัลฮิลล์ อ.ละงู จ.สตูล นาวาเอกจุมพจน์ เสนาะพิณ รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จังหวัดสตูล ประธานเปิดการอบรมความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและชายฝั่ง ให้กับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ จำนวน 90 คน

 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล มุ่งเน้นให้มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือกับศูนย์ ศรชล. โดยจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทย ด้านฝั่งทะเลอันดามัน ห่างจากกรุงเทพมหานคร 973 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,807.52 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,754,701 ไร่ (นับรวมพื้นที่ที่เป็นส่วนของน้ำทะเล) เป็นลำดับที่ 63 ของประเทศ และลำดับที่ 12 ของภาคใต้

   นาวาเอกจุมพจน์ เสนาะพิณ รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดสตูล กล่าวว่า สำหรับการอบรมความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและชายฝั่งในครั้งนี้ เพื่อเป็นสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล มุ่งเน้นให้มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือกับศูนย์ ศรชล.จังหวัดสตูล

 ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลนั้น มีความจำเป็นจะต้องมีการศึกษาสภาวะแวดล้อมความมั่นคงทางทะเล ในหลากหลายมิติ ทั้งนี้ส่วนใหญ่ แล้วจะมุ่งให้ความสำคัญไปที่เรื่องของสถานการณ์ที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างไรในอดีต

 และนำมาวิเคราะห์ร่วมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่การประเมินภาพสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลในอนาคต ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่มีประสิทธิภาพต่อไป


          ทั้งนี้ การอบรมฯ มีหัวข้อบรรยายดังนี้ ความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสตูล, พรบ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภัยคุกคาม 9 ด้าน, และความปลอดภัยในการเดินทาง ทางน้ำ เป็นต้น
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น