โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ศูนย์อำนวยการการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 (ศรชล.ภาค 3) จัดการประชุมสัมมนาหน่วยงานใน ศรชล.ภาค 3 เรื่อง การกำหนดแนวทางการปฎิบัติงานของหมวดเรือเฉพาะกิจ ศรชล.ภาค3


ศูนย์อำนวยการการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 (ศรชล.ภาค 3) จัดการประชุมสัมมนาหน่วยงานใน ศรชล.ภาค 3 เรื่อง การกำหนดแนวทางการปฎิบัติงานของหมวดเรือเฉพาะกิจ ศรชล.ภาค3      เมื่อวันที่ 10 ก.ค.63 ที่ผ่านมา พล.ร.ต.ชาญชัยยศ  อัฑฒ์สุวีร์ รอง ผอ.ศรชล.ภาค 3 เป็นประธานการประชุมสัมมนาหน่วยงานใน ศรชล.ภาค 3

โดยมีวัตถุประสงค์การประชุมฯเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในหมวดเรือเฉพาะกิจ ศรชล.ภาค 3 ซึ่งมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วยผู้แทนจาก ทรภ.3 หน่วยสืบสวนและปราบปราม ระนอง ภูเก็ต และสตูลของกรมศุลกากร สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาทั้ง 6 จังหวัดอันดามัน  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) กรมประมง กองกำกับการ 8 และ 9 กองบังคับการตำรวจน้ำ

 และ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น