โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563

สตูล กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 จังหวัดสตูล ช่วยเหลือเกษตรกรรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร


สตูล กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 จังหวัดสตูล ช่วยเหลือเกษตรกรรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร


    เมื่อวันที 25 มิ.ย. 63 พ.อ.ทวีพร คณะทอง บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 และนางรุจิรา คณะทอง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ร.5 พัน.2 มอบหมายให้กำลังพลและสมาชิกแม่บ้านของหน่วย

 ดำเนินการลงพื้นที่ประสานขอรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ประกอบด้วย เงาะและมังคุด จำนวน 60 กิโลกรัม จากเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านซอยแปด ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
    สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยนำผลผลิตดังกล่าวส่งมอบให้กับโรงประกอบเลี้ยง เพื่อเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้กับกำลังพลและครอบครัวได้รับประทาน


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น