โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พุทธศักราช 2563 เวลา 13.40 - 14.00 น.


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พุทธศักราช 2563
เวลา 13.40 - 14.00 น.


  


  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2563 จังหวัดราชบุรี จัดงานกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑

ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทานภาค ๑ ประธานพิธีเปิดงาน กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่  ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ โครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด 19
ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ   บ้านบ่อหวี  ตำบลตะนาวศรี. อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย
จิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ  ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ และประชาชนจังหวัดราชบุรี ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ  เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์และได้ทำพิธีเพาะพันธุ์ข้าวพระราชทาน พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 พร้อมปล่อยปลาลงบ่อน้ำในฟาร์ม 15,000 ตัว

และปล่อยลงแม่น้ำภาชี 100,000 ตัว พร้อมปลูกต้นไม้  ต้นรวงผึ้ง 10 ต้น ต้นอินทนิล 599 ต้น ปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และร่วมกันปลูกข้าวด้วยวิธีโยน และดำนา

       โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 ณ บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้มีรายได้และพึ่งพาตนเอง รวมทั้งมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ มีแหล่งอาหารให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างยั่งยืน โดยโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านบ่อหวี มีพื้นที่ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ 30 ไร่ มีการปรับพื้นที่เป็นโคก  หนองนา การทดสอบระบบไหลเวียนของน้ำภายในแปลงการปรับปรุงบำรุงดิน การปลูกผักเศรษฐกิจ รวมถึงส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่เนื้อ ไก่ไข่

แพะ และหมูหลุม อีกทั้งเป็นพื้นที่ปลูกฟ้าทะลายโจร เพื่อส่งเป็นวัตถุดิบผลิตเป็นยาเม็ด โดยมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ 50 คน เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ได้ประมวลภาพและบรรยากาศมาฝากผู้ชมทางบ้านออกอากาศวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พุทธศักราช 2563 เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

 CR..ศิริพร จงศิริ  ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น