โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

รอง ผวจ.นราธิวาส กรม ทพ. 48 สภ.สุไหงปาดีร่วมกับสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมและถวายถุงยังชีพ วัดปริมังคลาวาส วัดลอยประดิษฐ์ วัดรัตนานุภาพ ในพื้นที่อ.สุไหงปาดี

รอง ผวจ.นราธิวาส  กรม ทพ. 48   สภ.สุไหงปาดีร่วมกับสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมและถวายถุงยังชีพ วัดปริมังคลาวาส   วัดลอยประดิษฐ์   วัดรัตนานุภาพ  ในพื้นที่อ.สุไหงปาดี

เช้าวันนี้ 28 มิถุนายน  2563  ผู้แทนสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิาส โดยนายวิจิตร สกุลแก้ว นายเจริญ นิลวิจิตร์ ร่วมเดินทางกับคณะ ท่านบุญพาศ​ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ท่าน พ.ท.สะสม  พรหมแพทย์    รอง ผบ.กรม ทพ.48   และ ผกก.สุไหงปาดี

  เยี่ยมและถวายถุงยังชีพวัดปริมังคลาวาส  ต.สุไหงปาดี   วัดลอยประดิษฐ์ ต.โต๊ะเด็ง   วัดรัตนานุภาพ  ต.โต๊ะเด็ง  สร้างความยินดีแด่พระสงฆ์และฆราวาส เป็นอย่างยิ่ง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น