โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 สน./ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมกับ พล.ต.อาคม พงศ์พรหม รอง มทน.4/ที่ปรึกษา ศปพร.กอ.รมน.ภาค 4 สน./หัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ และการส่งเสริมพุทธศาสนา ในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา เพื่อรับมอบสิ่งของในนามของศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนา จชต.ที่วัดบูรพา ปัตตานี


พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 สน./ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมกับ พล.ต.อาคม  พงศ์พรหม รอง มทน.4/ที่ปรึกษา ศปพร.กอ.รมน.ภาค 4 สน./หัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ และการส่งเสริมพุทธศาสนา ในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา เพื่อรับมอบสิ่งของในนามของศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนา จชต.ที่วัดบูรพา ปัตตานี

เมื่อวันที่  8 พ.ค. 63 เวลา 14.00 น.- 15.30 น. พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 สน./ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมกับ พล.ต.อาคม  พงศ์พรหม รอง มทน.4/ที่ปรึกษา ศปพร.กอ.รมน.ภาค 4 สน./หัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ และการส่งเสริมพุทธศาสนา ในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา เดินทางไปวัดบูรพาราม อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

เพื่อรับมอบสิ่งของในนามของศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนา จชต. โดยมีผู้บริจาคดังนี้  พล.ต.อาคม  พงศ์พรหม บริจาคข้าวสารถุงละ 5 กก. จำนวน 50 ถุง ปลากระป๋อง จำนวน 500 กระป๋อง, พ.อ.วิสุทธิ์  นวลละออง บริจาคข้าวสารถุงละ 5 กก. จำนวน 102 ถุง และคุณบงกช  กาญจนแก้ว ประธาน พสบ.รุ่น 6 มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด

 พร้อมกันนี้ได้เตรียมการสถานที่ เพื่อรองรับสิ่งของบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง ซึ่งส่งมาจาก กทม. ประมาณ  10 ตัน เพื่อช่วยเหลือ พระสงฆ์, วัด/สำนักสงฆ์ และราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ในสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอของ จังหวัดสงขลา

จากนั้นเมื่อเวลา 15.30 น. -17.00 น.  เดินทางไปติดตามความคืบหน้าโครงการเกษตรผสมผสาน วัดกุสาวดี(วัดตะแกะ) หมู่ที่ 4 ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ในเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดฯ มีสมาชิกในโครงการฯ จำนวน 15 ราย


ในห้วงที่ผ่านมาสมาชิกในโครงการได้ทำการปลูกพืชผักสวนครัวและพืชไร่ รุ่นที่ 3 ปลูกแตงโม, ผักคะน้า, ผักกวางตุ้ง, ตะไคร่, ขิง, ข่า ฯลฯ ผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น