โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านบ่อหวี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19  ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   บ้านบ่อหวี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
พลตรี ไพรัช โอฬารไพบูลย์  ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑   พร้อมคณะ

พันเอก มนิต ศิริรัตนากูล รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑   หัวหน้าจิตอาสา ๙๐๔ ภาค๑

พันเอก สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ เสนาธิการกองพลพัฒนาที่ ๑

พันเอก กิตติ คงหอม ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ ๑รักษาพระองค์

พันเอก วีรพจน์ สุภธีระ รองผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์

พันเอก อัมพุช พัฒน์ทอง ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๑๑๒ กรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์

พันเอก นพดล รวีวรรณ ผู้บังคับหน่วย
พัฒนาการเคลื่อนที่๑๓

พันเอก ชาตรี สีผึ้ง รองผู้บังคับการ กรมทหารช่างที่ ๒๑อบจ.ราชบุรี  นายสยุ่ม  สุขเกษม  นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

แขวงทางหลวงราชบุรี นายอัศนีย์  สุภานัย  ผอ.แขวงทางหลวงราชบุรี
นายสรรเสริญ ชาติดี   หน.หมวดทางหลวงสวนผึ้ง

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด - 19
โครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบไม่มีงานทำและพากันเดินทางกลับบ้าน


สำหรับโครงการฯ
ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้มอบหมายให้
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน
ภาค ๑
พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑ ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค๑
จึงมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กองพลพัฒนาที่๑ เข้ามารับผิดชอบในการวางแผนและประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ให้เข้ามาช่วยเหลือและขับเคลื่อนโครงการในรูปแบบจิตอาสาโดยในระยะที่๑ จะเป็นการปรับโครงสร้างด้วยการขุดบ่อน้ำและปรับพื้นที่เป็นแปลงเกษตรรวมทั้งการสร้างโรงเรือนสำหรับเลี้ยงสัตว์จะต้องใช้เครื่องมือช่างเป็นจำนวนมากซึ่งจากการประสานงานได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากท่านเจ้ากรมกรมการทหารช่าง, หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ ,  แขวงการทางราชบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


  อย่าพลาดติดชมภาพและบรรยากาศออกอากาศวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563 เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น