โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ลงพื้นที่พบปะพัฒนาสัมพันธ์ ผู้นำศาสนา และประชาชนจังหวัดนราธิวาส ห้วงเดือนรอมฎอน


ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ลงพื้นที่พบปะพัฒนาสัมพันธ์ ผู้นำศาสนา และประชาชนจังหวัดนราธิวาส  ห้วงเดือนรอมฎอนวันนี้ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00  น. พลตรีสมดุลย์   เอี่ยมเอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เดินทางลงพื้นที่พบปะพัฒนาสัมพันธ์ แสดงความยินดีเนื่องในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1441 หรือเดือนแห่งการถือศีลอด แก่คณะผู้นำศาสนา และประชาชน ในกิจกรรม พบปะสานสัมพันธ์ผู้นำศาสนา ห้วงเดือนรอมฎอนโดยมีพันเอกเอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ให้การต้อนรับ 

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายและความห่วงใยของผู้บัญชาการทหารบก รวมทั้งแม่ทัพภาคที่ 4  ซึ่งได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค/บริโภค เพื่อใช้ในการละศีลอดในห้วงเดือนรอมฎอน ณ มัสยิดเราว์อตุลอิสลามียะห์ บ้านบูเก๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลบูกิจ อำเภอเจาะไอร้องและ  มัสยิดกามาละห์อิสลามียะห์ บ้านปะลุรู หมู่ที่ 3 ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสในการนี้  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้กล่าวเน้นย้ำ และทำความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้นำศาสนา และประชาชนให้ผ่านวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 ไปด้วยกัน

นอกจากนี้ พลตรีสมดุลย์   เอี่ยมเอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และ พันเอกเอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ได้มอบหน้ากากอนามัย และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 48 เป็นหน่วยจัดทำ ให้กับผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการ ป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 อีกด้วย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น