โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563

ด่วน!!!! ฝากแชร์ต่อ.. บุคคลกลุ่มเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วย covid-19พื้นที่ ต.โคกสะตอ ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
 ด่วน!!!!  ฝากแชร์ต่อ..  บุคคลกลุ่มเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วย covid-19พื้นที่ ต.โคกสะตอ ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส  ด่วน!!!!  ฝากแชร์ต่อ..  บุคคลกลุ่มเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วย covid-19พื้นที่ ต.โคกสะตอ ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ดังนี้👇👇


1.กลุ่มที่ไปละหมาดที่มัสยิด บาโงปาแต ตำบลโคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
 ระหว่างวันที่ 15มี.ค-5 เม.ย63 !!

2. กลุ่มที่ไปดะหวะ ที่ บาลาเซาะ บ้านไอกลูแป ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 63 !!

3. ผู้เข้าร่วมดะห์วะ ที่ มัรกัส จ.ยะลา
ระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 63 !!

บุคคลดังกล่าว มารายงานตัวที่   อนามัยใกล้บ้าน/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะตอ/โรงพยาบาลรือเสาะ  🥺🥺🥺🥺

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น