โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563

ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองบ้านโป่ง เปิดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า”เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร พึ่งพาในพื้นที่


ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองบ้านโป่ง เปิดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า”เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร พึ่งพาในพื้นที่

@@@ เมื่อวันที่24เมษายน2563 ที่ผ่านมา ณ สถานที่บริเวณเทศบาลเมืองบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี นายกเทศมนตรี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองบ้านโป่ง เปิดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า”


 เพื่อสร้างความมั่นคงมทางอาหาร พร้อมส่งเสริมประชาชนในพื้นที่หันมาพึ่งพาตนเอง นายสุทิน  โฆษพงศา นายกเทศมนตรี นาง วนิดา เจษฏาฐิติกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายนรสิงห์ อรุณบรรเจิดกุล ปลัดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง นางสุนทรี ถั่วทอง รองปลัดเทศบาลฯ นายไพรัตน์ ตากสุนทร รองปลัดเทศบาลฯ และ เจ้าหน้าที่ พนักงานในเทศบาลฯ องค์กรส่วนท้องถิ่น ร่วมเปิดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กลายเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ของโลกมีผู้ป่วยกระจายไปทั่วโลก มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากทั่วโลก ผลกระทบของโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทย


  กรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องมา และมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมรณรงค์ “ปลูกผักสวนครัว  เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

ทรงพระราชทานแนวทางการสร้างพื้นฐานความพอมี พอกิน พอใช้         ของประชาชน เพื่อให้พึ่งตนเองได้ ซึ่งจะเป็นทางออกสำหรับวิกฤตโรคระบาดและปัญหาภัยแล้ง ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่
มีรักปลูกผักสวนครัว “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข พัฒนาม้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"เป็นการลดรายจ่ายในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน

 ด้วยการน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำรงชีวิตและขอให้พี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ ทุกครัวเรือน ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะปลอดภัยจากโรคไวรัสสายพันธุ์ใหม่ไวรัสโคโรนาไวรัส 2019(COVID-19) ต้องสูญพันธุ์

ภาพ/ข่าวพ.เมืองเพชร รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น