จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563

นราธิวาส ฝกร.ฉก.ทพ.๔๖ จัด ชป.กร.หญิงฯ และชุดทักษิณสัมพันธ์ที่ ๔๐๒ ร่วมดำเนินการภายใต้แนวคิด"ด้วยความห่วงใย ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาส"  นราธิวาส ฝกร.ฉก.ทพ.๔๖ จัด ชป.กร.หญิงฯ และชุดทักษิณสัมพันธ์ที่ ๔๐๒ ร่วมดำเนินการภายใต้แนวคิด"ด้วยความห่วงใย ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาส" 

เมื่อ ๒๘ เม.ย.๖๓ เวลา  ๑๖.๓๐ น.ฝกร.ฉก.ทพ.๔๖ จัด ชป.กร.หญิงฯ และชุดทักษิณสัมพันธ์ที่ ๔๐๒ ร่วมดำเนินการภายใต้แนวคิด"ด้วยความห่วงใย ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาส" โดยจัดชุดขยายเสียงเคลื่อนที่สร้างความเข้าใจแนวทางการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19

 
ณ บริเวณตลาดสดเขตเทศบาลตำบลรือเสาะ โดยใช้เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ บริการเจลล้างมือ เฟสชิลต์และแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนที่มาจับจ่ายของภายในตลาดสด ซึ่งได้จำกัดช่องทางเดียว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น