โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563

“รือเสาะ” บูรณาการ ตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนเทศบาลตำบลรือเสาะ ต้านภัย COVID-19 ขึ้น เพื่อลดการเดินทางของประชาชนในการไปใช้บริการที่โรงพยาบาลรือเสาะ ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 (มีคลิป)

“รือเสาะ” บูรณาการ ตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนเทศบาลตำบลรือเสาะ ต้านภัย COVID-19 ขึ้น เพื่อลดการเดินทางของประชาชนในการไปใช้บริการที่โรงพยาบาลรือเสาะ ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 (มีคลิป)


ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.เวปปลายด้ามขวาน@ ชายแดนใต้/ รายงาน


        เทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  บูรณาการทุกหน่วยงาน เทศบาลตำบลรือเสาะร่วมกับโรงพยาบาลรือเสาะ สาธารณสุขอำเภอรือเสาะ อสม.ทต.รือเสาะและภาคีเครือข่ายสุขภาพอำเภอรือเสาะ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนเทศบาลตำบลรือเสาะ ต้านภัย COVID-19 ขึ้น

เพื่อลดการเดินทางของประชาชนในการไปใช้บริการที่โรงพยาบาลรือเสาะ ซึ่งจะช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้เป็นอย่างมากจับมือ อสม.ตั้งศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน ป้องกันไม่ให้ไวรัส COVID- 19 ระบาดชุมชน


      เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563  ที่สำนักงานดับเพลิงเทศบาลตำบลรือเสาะ โดยมี นายวิเชษฐ ไทยทองนุ่ม นายกเทศบาลตำบลรือเสาะ นายนิวัน นิโซะ สาธารณสุข อ.รือเสาะ และอสม.เทศบาลตำบลรือเสาะ ร่วมกัน แผนรับมือการแพร่ระบาดของไวรัส COVID- 19  

   นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ กล่าวว่า หลังทราบถึงการแพร่ระบาดเกี่ยวกับ  COVID- 19  ก็ได้เริ่มประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจ และป้องกันตนเองในเบื้องตน   จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดไวรัส COVID- 19 เพื่อเตรียมรับมือ  โดยศูนย์ฯ ดังกล่าว เป็นการทำงานร่วมกันของเทศบาลบูรณาการทุกหน่วยงาน อำเภอรือเสาะ โรงพยาบาลรือเสาะ สาธารณสุขอำเภอรือเสาะ อสม.ทต.รือเสาะและภาคีเครือข่ายสุขภาพอำเภอรือเสาะ  


   โดยมีศูนย์ฯทำหน้าที่วางแผน ติดตาม การเฝ้าระวังการระบาด ได้จัดทำแผนปฏิบัติการใช้สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อให้เกิดการตระหนักและเข้าใจ เช่นใช้รถประชาสัมพันธ์ของเทศบาล สื่อแผ่นพับแจก ชาวบ้าน ใช้การสื่อสารผ่านโซเชียล จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ ให้ชาวบ้านเข้าใจยิ่งขึ้น


     สำหรับพื้นที่ ในการดูแลของเทศบาลตำบลรือเสาะ มีทั้ง 21 ชุมชน  โดยมี อสม.เทศบาลตำบลรือเสาะ แต่ละชุมชนร่วมเดินแจกผ้าปิดปากหรือหน้ากากอนามัย  ยา เบื้องต้น  พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจ และป้องกันตนเองในเบื้องตน แต่ละชุมชน  


        ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่เริ่มมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก แจ้งขอรับยาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 073571729  โดยจะมีเจ้าหน้าที่นำยาไปจัดส่งถึงบ้าน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น