โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563

เล่าเรื่อง..มุมมอง โลกเปลี่ยน ..คนเปลี่ยน ยุคโลกโซเซียล ใครๆก็เป็นนักข่าวได้..


เล่าเรื่อง..มุมมอง โลกเปลี่ยน ..คนเปลี่ยน ยุคโลกโซเซียล  ใครๆก็เป็นนักข่าวได้..

  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการเวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้

   ครับ  ในฐานะบรรณาธิการสื่อออนไลน์ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ ก็ได้คลุกคลิ อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาตลอด  เพราะเป็นคนใต้ในพื้นที่มาตั้งแต่กำเนิด ได้เข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิม   ด้วยการทำงานสื่อมวลชนอิสระ ในพื้นที่ ได้สัมผัส รู้เห็น สถานการณ์จริง  ยุคนี้ โลกเปลี่ยนคนก็เปลี่ยน  ใครๆก็เป็นนักข่าวได้ 95 เปอร์เซ็นต์ ส่วนมากจะมืมือถือกันทั้งนั้น

          จากสถานการณ์ใน ใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ทำให้ประชาชน ตกเป็นเหยื่อของสือทั้งกระแสหลัก และโซเซียลมีเดีย  ที่จะนำข่าวสารไปสู่สาธารณชน ไม่ไปในทางทิศเดียวกัน  ที่จะนำไปสู่ความไม่เข้าใจ เกิดการขัดแย้งคนในพื้นที่  ซึ่งมีส่วนเป็นอย่างมาก บางสื่อโดยเฉพาะทางโซเชียล มีส่วนในการนำเสนอในเชิงยั่วยุได้ด้วยเช่นกัน เพราะหากมีคนมาคอมเม้นต์ในเชิงรุนแรง ก็เป็นการยั่วยุเพิ่ม  สื่อบางสื่อกลายเป็นสื่อเลือกข้าง มุงเน้นในเชิงเชื้อชาติ มากกว่ากำนำเสนอการอยู่ร่วมกัน


            แต่เมื่อพูดถึง “สื่อ”จะทำให้สถานการณ์ในพื้นที่เกิดความบานปลาย/แย่ลง?ไหม  ก็เป็นได้ทั้งบวกและลบ  มีส่วนเป็นไปได้อีกเช่นกันครับ  หากเป็นสื่อที่เลือกนำเสนอแต่ฝ่ายของตน. ก็จะสร้างความแตกแยก. ไม่เฉพาะแต่สื่อโซเชียล. สื่อกระแสหลักบางช่องก็เสนอเลือกข้าง. โดยเฉพาะนำเสนอในมิติทางการเมือง

            สำหรับทิศทางการทำงานปัจจุบัน สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมไปแล้ว ในช่วงการหล่อหลอมเทคโนโลยีที่ทุกคนมีโทรศัพท์ การทำสื่อจึงไม่จำกัดเฉพาะวิชาชีพ ทำให้บทบาทของสื่อมวลชนกำลังเปลี่ยนไป จำเป็นต้องปรับตัวเข้าสู่เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ เพื่อร่วมมือกันผลิตข่าวสารที่มีคุณภาพ บูรณาการทำงานร่วมกับสื่อมวลชนทุกแขนนง พร้อมกับเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์ที่รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นต้นแบบแก่สื่อเยาวชนรุ่นใหม่ที่กำลังก้าวสู่วงการ ขณะเดียวกันเราจะต้องเป็นแหล่งความรู้เสริมสติปัญญาแก่คนอื่น ๆ ด้วย โดยเฉพาะการผลิตเผยแพร่สื่อในโลกออนไลน์

            สื่อมวลชนควรมีวิธีการเสนอข่าวอย่างถูกต้อง รอบด้าน และมีความชัดเจนในข้อมูล รวมทั้งเรื่องการใช้คำในการรายงานข่าวเพื่อลดความรุนแรง และให้เกิดสินติภาพในพื้นที่ชายแดนภาคใต้    จึงอยากเสนอว่า สื่อมวลชนควรมีทิศทางในการรายงานข่าว,หาหลักในการรายงานข่าว และมีความตระหนักถึงความรุนแรงในการรายงานข่าวว่า ซึ่งจะไม่สร้างผลกระทบกับทั้ง 2 ฝ่าย และพร้อมที่จะ เป็นสื่อกลาง การสื่อสารสร้างความเข้าใจกับองค์กรของรัฐกับภาคประชาชน

          พยายามนำเสนอข้อจริงในพื้นที่. ใช้ถ้อยคำที่เป็นมิตรกับผู้อ่าน หรือผู้ที่เสพสื่อ. มีหน้าที่เสนอขอเท็จจริง ไม่ได้แต่งเติมหรือมีอคติกับฝ่ายใด เลยไม่เข้าใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสื่อกลับถูกยัดเยียดให้เป็นผู้ชั่วร้าย และสื่อมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทุกๆด้านของภาครัฐ     

  

    ในการรักษาความใสงบและป้องกันเหตุร้ายรุนแรง ในส่วนนี้คิดว่าหน่วยงานภาครัฐมที่รับผิดชอบโดยตรง ต้องมีมาตรการไม่เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกการสร้างสันติสุข ต้องมีการร่วมมือทั้งสองฝ่าย ซึ่งอำนาจหน้าที่สื่อคงจะช่วยได้ในระดับหนึ่ง แต่ภาพรวมแล้วรัฐเป็นผู้มีอำนาจและกฎหมายที่จะทำให้สถานการณ์คลี่คลายได้ครับ ..

                                                                                                                                                                                            5 มีนาคม  2563
                                                                                                                                                                                วันนักข่าว
.


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น