โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

กลุ่มงานเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือฯ/ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เดินทางไปยังสำนักสงฆ์ชาญคูหา(ถ้ำแรด) ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อกราบนมัสการ ถวายปัจจัยและอาหารแห้ง รวมทั้งได้ถวายคำแนะนำในการดูแลสุขภาพในห้วง โรคโควิด-๑๙ ระบาด

 
กลุ่มงานเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือฯ/ที่ปรึกษา  กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เดินทางไปยังสำนักสงฆ์ชาญคูหา(ถ้ำแรด) ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จังหวัดยะลา  เพื่อกราบนมัสการ ถวายปัจจัยและอาหารแห้ง รวมทั้งได้ถวายคำแนะนำในการดูแลสุขภาพในห้วง โรคโควิด-๑๙ ระบาด

 เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๒๓๐ - ๑๓๓๐ กลุ่มงานเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือฯ/ที่ปรึกษา  กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

 เดินทางไปยังสำนักสงฆ์ชาญคูหา(ถ้ำแรด) ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จังหวัดยะลา  เพื่อกราบนมัสการ ถวายปัจจัยและอาหารแห้ง รวมทั้งได้ถวายคำแนะนำในการดูแลสุขภาพในห้วง โรคโควิด-๑๙ ระบาด

 เนื่องจากสำนักสงฆ์แห่งนี้มีพระสงฆ์ จำนวน ๑ รูป (พระอาจารย์บัวทอง ๘๗ พรรษา) และพื้นที่รอบ ๆ รัศมี ๒ กม. ไม่มีชาวไทยพุทธอาศัยอยู่เลย ทำให้พระสงฆ์มีความเป็นอยู่และอาหารขบฉันค่อนข้างจำกัด ประกอบกับในห้วงนี้ อ.บันนังสตา มีผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-๑๙ จำนวนมาก ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น