จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน และทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน นำพวงมาลัยดอกไม้สดร่วมแสดงความยินดี พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์ เป็นเสนาธิการกองทัพภาคที่๔


ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน และทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน  นำพวงมาลัยดอกไม้สดร่วมแสดงความยินดี  พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์   เป็นเสนาธิการกองทัพภาคที่๔ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน และทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
นำพวงมาลัยดอกไม้สดร่วมแสดงความยินดี
ณ สำนักงานรองเลขาธิการกอ.รมน.ภาค๔ ส่วนหน้า

พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์ 
เป็นเสนาธิการกองทัพภาคที่๔


CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น