โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ 42 /รอง ผอ.รมน จังหวัด ส.ข. ร่วมกิจกรรมสภาสันติสุขตําบลเปียน อ.สะบ้าย้อย จว.ส.ข.


   พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ 42 /รอง ผอ.รมน จังหวัด ส.ข.   ร่วมกิจกรรมสภาสันติสุขตําบลเปียน อ.สะบ้าย้อย จว.ส.ข

เมื่อ 17 มี.ค.63, 1330 พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ 42 /รอง ผอ.รมน จังหวัด ส.ข.
ร่วมกิจกรรมสภาสันติสุขตําบลเปียน อ.สะบ้าย้อย จว.ส.ข. ในการนี้ ได้บรรยายสรุปสถานการณ์ และนโยบายการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา

  ตามนโยบายเร่งด่วนของแม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 โดยเฉพาะ การดำเนินงานของคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขทั้งระดับนโยบาย และระดับพื้นที่ รวมทั้งชี้แจงสถานการณ์การระบาดเชื้อหวัดโควิด-19 และแนะนำการปฏิบัติในการป้องกันตัวเอง ณ ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านควนหรัน ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จว.ส.ข.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น