โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด สงขลา .(ท.) มอบหมายให้ ส.อ.หญิงกัญญภา ชนะศรี และ ส.อ.ปิยดนัย นิลละออ พร้อมด้วยภาคประชาชน เพื่อดำเนินการนำหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ถวายให้กับคณะสงฆ์ จำนวน 3 วัด

พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด สงขลา .(ท.) มอบหมายให้ ส.อ.หญิงกัญญภา ชนะศรี และ ส.อ.ปิยดนัย นิลละออ พร้อมด้วยภาคประชาชน  เพื่อดำเนินการนำหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ  ถวายให้กับคณะสงฆ์ จำนวน 3 วัด 


เมื่อ 25 มี.ค. 63 เวลา 09.00 น. พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด สงขลา .(ท.) มอบหมายให้ ส.อ.หญิงกัญญภา ชนะศรี และ ส.อ.ปิยดนัย นิลละออ พร้อมด้วยภาคประชาชน ประกอบด้วยอาจารย์นวพร สุขศิริวัฒน์ และ อาจารย์สุชาดา จันทร์พรหม เพื่อดำเนินการนำหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ  ถวายให้กับคณะสงฆ์ จำนวน 3 วัด ดังนี้

1.วัดมงคลเทพาราม(วัดปากน้ำ)
2.วัดวิมลคุณากร
3.วัดหาดใหญ่สิตาราม(วัดสมเด็จ)

 ทั้งนี้ ยังได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การระบาดเชือไวรัสโคโรน่า(Covid-19) ในพื้นที่

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น