โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563

นราธิวาส พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง


   นราธิวาส   พัฒนาการอำเภอรือเสาะ  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
  วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า อำเภอรือเสาะร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง มีวัตถุประสงค์

       1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 2.เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในตำบลสามัคคี จำนวน 3 โรง
\

       ได้แก่ โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง โรงเรียนบ้านลูโบะบูโละ โรงเรียนบ้านละหาน,อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.),นักเรียน,กลุ่มสตรี,ประชาชนผู้สนใจ จำนวน 180 คน ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.ประชาชนมีความรู้ในการดูแลตนเอง สามารถป้องกันตนเองจากโรคติดต่อได้ 2.ประชาชนในพื้นที่ได้รับการป้องกันการติดเชื้อจากโรคติดต่อ 3.มีทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. มีความรู้และทักษะในการจัดทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เองในครัวเรือน และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ตลอดจนสามารถสอนวิธีการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนที่สนใจ

       นายแพทย์มาหะมะ เมาะมูลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรือเสาะ เป็นวิทยากรบรรยายถึงวิธีการป้องกัน การเฝ้าระวัง การดูแลรักษาคนติดเชื้อ การแยกผู้ป่วยออกจากคนทั่วไป คาดว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในระยะไม่น้อยกว่า 2 ปี ซึ่งเป็นโรคที่อันตรายมาก สามารถแพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็ว จึงไม่ควรที่จะมีการรวมตัวที่มีคนมากกว่า 50 คน

       ถ้าคนมุสลิมในหมู่บ้านป่วย ให้ยกเว้นไม่ต้องมาละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดกับคนจำนวนมากๆเพราะอาจจะเป็นสาเหตุให้มีการแพร่เชื้อมากขึ้น กลุ่มดะวะห์ที่กินข้าวในถาดรวมก็ต้องแยกกินข้าวที่ละคน งานกินเหนียว งานแต่งงาน และกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากๆก็ควรยกเลิก ช่วงนี้ไม่ควรมีการสัมผัสมือหรือกอดกัน เวลาเจอเพื่อนหรือญาติพี่น้อง

        โดยแนะนำให้ใช้วิธีการไหว้ในระยะประมาณ 1 เมตร การป้องกันเป็นวิธีการที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันนี้ยังไม่มียารักษาโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อีก ซึ่งหมอก็พยายามทดลองหาวิธีการรักษาต่างๆอยู่ ด้านนางนารีรัตน์ ลาเตะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี ได้ทำตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
   

      ในการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง จึงสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำหน้ากากอนามัยแจกให้กับประชาชนทุกคน โดยให้กลุ่มสตรีที่ตัดเย็บเสื้อผ้าในตำบลสามัคคีเป็นผู้ดำเนินการ แจกจ่ายให้ทั่วถึงกับประชาชนในตำบลสามัคคี ประมาณ 6,400 คน ในวันนี้ได้ดำเนินการอบรมภาควิชาการในช่วงเช้าและภาคบ่ายได้ดำเนินการภาคปฏิบัติ เพื่อสามารถแจกจ่ายให้ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น