โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563

(ชมคลิป) รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 (ชมคลิป) รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 

      กองทัพบกได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่๑ พลโท ธรรมนูญ วิถี
แม่ทัพภาคที่ ๑ / ผอ. รมน.ภาค๑
และกองพลพัฒนาที่ ๑ ดำเนินการ

 พลตรี ไพรัช โอฬารไพบูลย์
ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑

พ.อ. อัมพุช พัฒน์ทอง
ผบ.ช.๑ พัน .๑๑๒ รอ.
ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่๑๑๒
กรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์

   พ.อ. กิตติ คงหอม
ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์


พันเอก ธนิศร ลิ่มมั่น
เสนาธิการกรมพัฒนา
ที่ ๑

           ๓ โครงการ

    ๑ .โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่
อ.ชัยบาดาล อ.พัฒนานิคม
อ. โคกสำโรง
อ.ท่าหลวง
อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
และในพื้นที่ อ. หนองเรือ จ.ขอนแก่น


    ๒.โครงการ ขุดลอก
 ดินตะกอน เปิดทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่คลองเปรมประชากร  บริเวณปากคลองบางกระสั้น ตำบลบางกระสั้น  หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่๒ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
ดำเนินการโดย
กองพลพัฒนาที่ ๑

๓.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ และ ด้อยโอกาสตามชุมชนแออัด คลองเตย ความร่วมมือระหว่าง กองทัพภาคที่ ๑ โดยกองพลพัฒนาที่ ๑ กับกรุงเทพมหานคร และ ๒๕ จังหวัด


   อย่าพลาดติดตามชมและประมวลภาพ ๓ โครงการในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.40-14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น